19. 9. 2020

Přijďte na Den otevřených dveří na Kameničku

Povodí Ohře zve zájemce na Den otevřených dveří. Tradičně tak umožňuje široké veřejnosti nahlédnout pod pokličku naší práce, zejména vstup do jinak nepřístupných částí objektů. Již v červenci půjde o Vodní dílo Kamenička, sdělil mluvčí povodí Jan Svejkovský.

V letošním roce tomu tak bude Den otevřených dveří ve dvou termínech:

1. 12. července 2014 bude den otevřených dveří na VD Kamenička –http://www.poh.cz/aktuality/files/den_otevrenych_dveri_2014.pdf, bude otevřena i Úpravna

vody III. mlýn, která je ve správě SčVK,

2. 13. září 2014 bude den otevřených dveří na dalších vodních dílech.

Desatero k zajištění bezpečnosti při provádění exkurzí vodních děl

Účastníci jsou povinni:

1. Dbát pokynů průvodce Povodí Ohře, státní podnik.

2. Dodržovat platné právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při pobytu na vodním díle.

3. Řídit se zásadami bezpečného chování. Za dodržování zásad bezpečného chování u osob mladších 18 let je odpovědný jejich doprovod.

4. Dodržovat nařízení, příkazy a zákazy bezpečnostních značek a symbolů.

5. K pohybu uvnitř nebo na vodním díle používat výhradě určené komunikace, cesty, držet se se svojí skupinou a nenahýbat se přes zábradlí a zábrany.

6. Při exkurzi nekouřit, nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, nevstupovat pod jejich vlivem do objektu vodního díla.

7. Ohlásit průvodci nedostatky a závady, které mohou mít nepříznivý vliv na bezpečnost pobytu v objektu vodního díla.

8. Nezapínat a nevypínat elektrická zařízení a svévolně nezasahovat do elektro instalací, krytů a bezpečnostních prvků zařízení a nedotýkat se technologických zařízení.

9. Nevstupovat na přechodové lávky nebo žebříky pokud je na nich další osoba.

10. Okamžitě opustit vodní dílo na výzvu průvodce.

Naše voda, foto: wikimedia commons, ProfessorX

1.7.2014 9.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4