21. 7. 2019

21.9.2011 15.23, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Přeshraniční spolupráce s Rakouskem zahrnuje i protipovodňovou prevenci

Dosavadním výsledkům přeshraniční česko-rakouské spolupráce v současném programovém období EU a její vizi do budoucna byla věnována dnešní konference v Mikulově. Portál Naše voda o tom informoval Jiří Klement z odboru komunikace hejtmana Jihomoravského kraje.

Za kraj se podle něj zúčastnil dnešní konference náměstek hejtmana Václav Božek, spolu s ním se pódiové diskuse v sále mikulovského zámku zúčastnili členka vídeňského zemského sněmu Elisabeth Vitouch, zemská radní spolkové země Dolní Rakousko Barbara Schwarz a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Představitelé jednotlivých regionů v rámci konference „Partnerství Rakousko – Česká republika ve středoevropském prostoru – PRO 2013+“ představili konkrétní projekty, které se podařilo realizovat, a hovořili o nových. „Velmi významné projekty jsou zaměřené na oblast ochrany životního prostředí,“ konstatoval Klement.

Jedním z nich je předpovědní povodňový systém Morava – Dyje. Povodně totiž představují na řece Moravě a Dyji – stejně jako i na ostatníchřekách – obzvláště velké nebezpečí. Jako přípravné opatření byly proto vyvinuty a zprovozněny předpovědní povodňové systémy, které kombinují meteorologické a hydrologické údaje. V důsledku mnoha katastrofických povodní v posledních desetiletích a na základě nových technologických možností, jsou v rámci celé Evropy tyto systémy rozšiřovány a vylepšovány. Pro řeku Moravu a Dyji jsou aktuální prognózy vytvářeny primárně Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) ve spolupráci s Povodím Moravy a spolkovou zemí Dolní Rakousy, přičemž současné prognózy jsou předpovídány na zhruba 80 procentech povodí – na řece Dyji po Nové Mlýny a na řece Moravěpo město Strážnice. Stávající předpovědní povodňový systém ČHMÚ je podle projektu rozšířen i do česko – rakouského příhraničního území. Díky těsnější a efektivnější spolupráci při vytváření dlouhodobých předpovědí a varovných prognóz by mělo dojít ke značnému snížení ohrožení obyvatel a jiných škod. Kromě toho by díky tomuto systému měl být vytvořen základ pro přeshraniční optimální využívání povodňových retenčních prostorů.

Primárním cílem projektu je vytvoření předpovědního povodňového systému v česko –rakouském pohraničí pro řeky Moravu a Dyji, na jehož základěby byl snížen dopad povodní a minimalizovány škody. Systém bude dodávat informace, tak aby bylo možno lépe se připravit na hrozící povodně a tím je v rámci možností lépe zvládnout. Předpovědní systém bude poskytovat v rámci pohraničního území 48 –hodinové prognózy s výhledem na následující tři dny. Systém bude provozován ve spolupráci Povodí Moravy, země Dolní Rakousy a ČHMÚ společně s dalšími institucemi povodí Moravy. (Povodí Moravy je zodpovědné za provoz nádrží, elektráren a vodních děl v jeho správě, ČHMÚ představuje národní instituci pro tvorbu prognóz a země Dolní Rakousy zaštiťuje civilní ochranu spolkové země).

V souvislosti s vývojem systému dojde ke zlepšení spolupráce jednotlivých institucí, čímž bude zajištěno optimální a lépe podložitelné rozhodování. Předpovědní systém bude představovat technické a administrativní rozhraní mezi odpovědnými úřady, které společně dané prognózy vytváří. Kromě vytvoření předpovědního systému dojde také k nainstalování, resp. k vybudování devíti měřicích stanic v pohraničním území mezi Rakouskem a Českem. Tyto měřicí stanice poskytují přímo informace o situaci v dané oblasti, a tím tvoří značný základ prognózy.

Hlavním partnerem projektu je Povodí Moravy, termín dokončení je přitom v nejbližších dnech, konkrétně 3. října letošního roku. Dalším partnerem je Úřad zemské vlády Dolního Rakouska – Odbor vodohospodářský – oddělení Hydrologie. Projekt si vyžádá náklady 941 726 eur.

Naše voda

21.9.2011 15.23, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4