Během téměř tříhodinové exkurze se studenti zastavili například u podzemní retenční nádrže v areálu Pražských služeb, prohlédli si původní koryto potoka a jeho revitalizovanou část na Starém náměstí v Praze 6 a zamířili také do obory Hvězda, kde jsme betonové koryto nahradili kamenným a jeho břehy osázeli dřevinami. “V oboře Hvězda jsme studentům představili také nově vybudovaný rybník,” uvedl podnik.

Litovecko-Šárecký potok je jedním z nejvýznamnějších potoků na území hlavního města. Od 60. let minulého století docházelo na tomto vodním toku k neblahým úpravám. Jeho koryto bylo částečně narovnáno a zpevněno betonem, místy byl potok veden potrubím pod zemí. “My se jej při revitalizaci nyní snažíme navrátit do stavu, který by se co nejvíce podobal situaci před těmito zásahy, betonové koryto nahrazujeme kameny a místy i vegetačním opevněním, podporujeme meandrování koryta a vznik tůní v jeho blízkosti a okolí potoka osazujeme vegetací,” dodává zpráva.

Zdroj a foto: Lesy hl.m.Prahy,