10. 7. 2020

V Praze začala likvidace invazního raka mramorovaného

V loňském roce vstoupilo v platnost PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2016/1141, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (tzv. unijní seznam). Současný unijní seznam obsahuje  37 druhů rostlin a živočichů s významným dopadem na biodiverzitu a ekosystémové funkce, uvádí Agentura ochrany přírody a krajiny ve své zprávě.

Tyto druhy  se již nyní nesmějí dovážet do České republiky a platí pro ně zákaz držení, uvádění na trh, rozmnožování a zejména uvolňování do životního prostředí (nyní platí tzv. přechodná opatření).

Jedním z druhů na unijním seznamu je rak mramorovaný (Procambarus fallax var. virginalis), oblíbený mezi akvaristy. Nebezpečný je zejména partenogenetickým způsobem rozmnožování, kdy stačí jedna uniklá samička a z jejích neoplozených vajíček se vylíhne životaschopné potomstvo. Rak u nás snadno přežívá a navíc je potenciálním přenašečem račího moru, fatálního pro autochtonní raky říčního a kamenáče.

První výskyt tohoto raka ve volné přírodě v ČR už byl potvrzen, konkrétně v rybníčku na Praze 9 – Proseku, kde jde zřejmě o důsledek vypuštění nezodpovědným chovatelem.  Nález uskutečnil tým dr. Patoky z ČZU, kteří s kolegy z PřF UK a JČU navrhli postup a metodiku odstranění raka z lokality. Ta byla přímo na místě konzultována se zástupci Městské části Praha 9 a Magistrátu hl. m. Prahy.

V těchto dnech již probíhá odvodnění a odbahnění lokality a ošetření zbylých potenciálních úkrytů chlorovým vápnem. Tyto kroky společně s aktuálním a následným monitoringem by měly vést k odstranění raka z této lokality a zabránit tak možnosti rozrůstání jeho populace.

“Tímto apelujeme na i další chovatele mramorovaných raků – je zakázáno tyto živočichy vypouštět do volné přírody (dle zákona o ochraně přírody a krajiny), jde o závažné ohrožení nejen populací našich původních raků. Pokud se kdokoliv s mramorovaným rakem setkal ve volné přírodě, prosíme o neprodlené nahlášení nálezu na AOPK (invaznidruhy@nature.cz). Včas zjištěné druhy je ještě možné z dané lokality odstranit, v případě početnějšího rozšíření již naturalizované populace se již jedná o úkol prakticky nerealizovatelný,” apeluje AOPK.

Zdroj a foto: AOPK

18.4.2017 8.07, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2