Cvičení bude rozděleno do dvou fází. První fáze obsahuje svolání Povodňové komise hl. m. Prahy, její činnost od vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity a činnost operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy. Druhá fáze zahrnuje výstavbu protipovodňových opatření v etapě 0006 Zbraslav, Radotín, Chuchle, dále kontrolu výstavby realizovaných úseků a doprovodné prezentační akce pro veřejnost v areálu tenisové haly ve Zbraslavi.

Časový rozvrh cvičení Berounka 2015 je následující:

  • 9.00 – 12.00 hod.       nácvik činností Povodňové komise hl. m. Prahy
  • 12.00 – 14.00 hod.      kontrola výstavby realizovaných protipovodňových opatření
  • 14.00 – 16.00 hod.      prezentační akce pro veřejnost

„Cvičení tohoto rozsahu se zpravidla organizují jedenkrát za rok, vždy po skončení turistické sezóny, a to především v době, kdy Prahu z hlediska dlouhodobého pozorování povodně neohrožují. Celkové náklady na cvičení Berounka 2015 jsou 479 000 korun,“ upřesnila primátorka Adriana Krnáčová.

Naše voda