25. 6. 2024

31.7.2023 14.15, Rubrika: Voda a naše peněženka

Pozemkový úřad navýší pachtovné za zemědělskou půdu

Státní pozemkový úřad (SPÚ) bude počínaje dnem 1. 8. 2023 uzavírat v souladu s nově schváleným metodickým pokynem pachtovní smlouvy s koeficientem ve výši 5,8 % z průměrné ceny zemědělské půdy.

Změny se dotknou i pachtýřů, kteří se Státním pozemkovým úřadem uzavřenou smlouvu již mají. Důvodem je především to, že dosavadní koeficient 2,2 % již neodpovídal aktuálním ekonomickým podmínkám v sektoru zemědělství. Od roku 2014 stanovoval Státní pozemkový úřad ve svých pachtovních smlouvách pachtovné minimálně ve výši 2,2 % z ceny pozemků určené podle aktuálně platné vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb. V posledním desetiletí však tržní ceny zemědělských pozemků vykazují kontinuální a relativně výrazný růst. Navýšení koeficientu tak bylo nezbytným ekonomickým opatřením. O to víc v době, kdy nelze očekávat, že by se v nejbližších 2-3 letech tempo růstu znatelně snížilo.

„Jako řádný hospodář a největší správce státních zemědělských nemovitostí musel i Státní pozemkový úřad reagovat na fakt, že ceny zemědělských pozemků rostou, jen od roku 2015 činí nárůst v průměru o 13 %. Nově stanovená výše toto bere v potaz, a navíc zohledňuje predikci vývoje cen zemědělské půdy do roku 2027.“ upřesňuje Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

Ve prospěch navýšení hovoří i samotný výklad zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Státní pozemkový úřad, jako každá organizační složka státu, si musí počínat tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah, hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. Propachtovávat jemu svěřený majetek hluboko pod běžné tržní pachtovné není možné.

I na základě těchto argumentů Státní pozemkový úřad k navýšení koeficientu, ze stávajících 2,2 % na 5,8 % z průměrné ceny zemědělské půdy, přistoupil. Výše nového koeficientu vychází z podrobné analýzy vypracované Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) založené na podkladech o tržním pachtovném ze Zemědělské účetní datové sítě FADN. Dokument, který predikuje možný vývoj cen zemědělských pozemků a pachtovného pro období 2023-2027, zahrnoval tři možné způsoby kalkulace nové sazby: průměrný podíl pachtu za ČR, diferenciaci podílu pachtu podle zemědělských výrobních oblastí a diferenciaci podílu pachtu podle ANC regionů. S ohledem na administrativní náročnost byla zvolena první varianta.

Státní pozemkový úřad zahájí navyšování pachtovného bez zbytečného odkladu. Veškeré pachtovní smlouvy uzavřené po 1. 8. 2023 budou obsahovat již zvýšenou sazbu. U pachtovních smluv, které SPÚ uzavřel před tímto datem, provede aktualizaci. Aktualizace se rovněž bude týkat nájemních smluv historicky uzavřených pro zemědělské účely. Provedení úpravy se dotkne minimálně 13 000 smluv.

Proces aktualizace proběhne ve dvou fázích. V první fázi budou prováděny aktualizace smluv s ročním pachtovným/nájemným nad 500 Kč, a to do 30.  9.  2024. Ve druhé fázi budou prováděny kontroly smluv s pachtovným/nájemným do 500 Kč a případné navýšení se bude realizovat v horizontu dvou následujících let po dokončení první fáze aktualizace. S navrhovaným zvýšením pachtovného/nájemného zemědělce osloví místně příslušná organizační jednotka Státního pozemkového úřadu vykonávající správu majetku státu.

Pozitivní dopad bude mít tato změna také do státního rozpočtu, kam by Státní pozemkový úřad mohl odvést až o 200 mil. Kč navíc každý rok.

Harmonogram aktualizací může ovlivnit naplnění ustanovení § 1045 odst. 2 (resp. § 1050 odst. 2 při zohlednění ustanovení § 3067) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v důsledku kterého, bude na SPÚ převedeno cca 95 000 zemědělských nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Objem pozemků, s kterými bude Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, se tak výrazně navýší.

SPÚ, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

31.7.2023 14.15, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30