2. 6. 2020

19.6.2019 14.09, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Požadavky vodáků na zprůjezdnění vodních cest jsou legitimní

Vodácké organizace podaly podnět k ombudsmance na diskriminaci vodáků. Informoval o tom předseda nově vzniklé Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS) Petr Ptáček s tím, že ombudsmanka dala vodákům ve své odpovědi za pravdu.

„Stav na našich řekách je z pohledu vodáckého často velmi tristní. Velké množství jezů je nesjízdných, dříve sjízdné jezy s vorovými propustmi jsou teď trvale uzavřeny, a když k tomu přidáme komplikované přenášení jezů, neprostupné břehy, je čím dál obtížnější vůbec řeku splouvat. Přitom přijedete po veřejné vodní cestě a po vodní cestě chcete i dále pokračovat. Jenže to nejde. Ploty jsou až k vodě, všude cedule zákaz vstupu a ty vodáku běž jinam. Tady mi nechoď a přenášej si, kudy chceš.  Pokud se podaří jez přenést, najednou zjistíte, že voda pod jezem není a je nutné táhnout loď prázdným korytem, než se milostivě vrátí zpět. Celá situace by se dala přirovnat k cyklostezce, která je na mnoha místech zahrazena a cyklisté jsou nuceni obnášet tato místa přes obtížně průchodný terén v řádech stovek metrů,“ konstatují vodáci ve své tiskové zprávě.

To všechno jsou podle vodáků nerovné podmínky, kdy obvykle jedna osoba zabrání většině v užívání vodní cesty. Nutno podotknout, že v souladu se zákonem, protože veškeré podmínky stavby schválil vodoprávní úřad. Každý asi chápe nutnost ekologické výroby elektrické energie, nelze ale pomíjet ani další zájmy spojené s vodní cestou a vodou v řekách a nadřazovat výrobu energie nad všechny ostatní. Voda v řekách je jen jedna a mělo by docházet ke spravedlivému rozdělení. V současné době jsou však zákony a následně vodoprávními úřady diskriminován vodácký soukromý i veřejný sektor.

Proto se pět svazů (Český svaz kanoistů, Klub českých turistů, Svaz vodáků ČR, Asociace turistických oddílů mládeže a Junák – český skaut), které zastupují přes 115 000 členů, obrátilo na Veřejnou ochránkyni práv z důvodu diskriminace vodáků. „Dle vyjádření ombudsmanky, které potvrdilo i Ministerstvo životního prostředí, je plavba obecným nakládáním s povrchovými vodami. To znamená, že by měl vodoprávní úřad přihlédnout při stanovení minimálního zůstatkového průtoku pod jezy (MZP) i k vodáckému sportu. Bohužel se tak neděje,“ zdůraznil Ptáček.

Pro srovnání  – v České republice je celkem 1406 malých vodních elektráren (MVE)  s celkovým instalovaným výkonem 2 244 000 kW  (stav z roku 2016), přitom na turistických řekách je jich pouhých 154 s instalovaným výkonem 31 606 kW. Vodoprávní úřady by měly brát v potaz statisíce lidí, kteří řeku splouvají, a ne preferovat jednoho zájemce o odběr povrchové vody a jeho zisk. V globálním měřítku jsou tyto ztráty zcela zanedbatelné, pokud by se MZP zvýšil jen na pár hodin v průběhu dne a v době sezóny. Vodáci nepotřebují mít vodu brzo ráno, večer nebo na podzim či v zimě.

Ombudsmanka potvrdila, že vodáci mají na vodu nárok Dle názoru úřadu mají vodáci na vodu právo, ale je nutné své požadavky uplatňovat v rámci individuálních vodoprávních řízení. To je velký předěl, protože vodoprávní úřady definici plavby, jakožto obecného nakládání s vodami, neuznávaly. Ombudsmanka neprošetřovala námi definované konkrétní případy, protože od vydání rozhodnutí úřadů uplynul více než rok a ona nemůže tato rozhodnutí zvrátit. Taktéž postup u nás musí být postupný, kdy se neustále odvoláváte na nadřízené orgány, a pokud se nedomůžete, až teprve pak se lze obrátit na ombudsmanku. Přesto rady, jak postupovat, jsou pro nás klíčové a lze s nimi argumentovat v rámci vodoprávních řízení, pokud by nás vodoprávní úřad vylučoval z jejich řízení, jak se v minulosti dělo.

I na Slovensku se vodáci již téměř před rokem a půl obrátili na Úřad veřejného ochránce práv, který jejich podnět na neprostupnost MVE poměrně pečlivě zkoumá. Neuzavřel ji, jako v našem případě, a nechal si zpracovat vyjádření od jednotlivých ministerstev. Ta požádala o prodloužení 3 měsíční lhůty na odpověď, proto se výsledné stanovisko očekává později, reálně až v příštím roce.

Celý podnět ombudsmance a její odpověď naleznete na www.raft.cz

Ilustrativní fotografie jsou ke stažení na https://vsz.rajce.idnes.cz/Jezy_s_nedostatecnym_MZP_nebo_prestavene_jezy kde jsou i fotografie dříve splavných jezů, na kterých trénovaly vodácké dětské oddíly. Dnes už to nejde.

Krátký vieorozhovor s Petrem Ptáčkem naleznete na hlavní stránce portálu Naše voda v rubrice „Videoblog“ na https://www.nase-voda.cz/?gclid=EAIaIQobChMI6Z3nucTt4QIVB4fVCh3YXAiWEAAYASAAEgJ3BPD_BwE

Naše voda, foto a videorozhovor Naše voda – Nina Havlová

19.6.2019 14.09, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5