22. 9. 2020

Povodně způsobily v ČR za 14 let škody ve výši přes 170 miliard korun

Povodňové situace představují na území ČR největší hrozby přírodních katastrof. Uvádí se to v materiálu ministerstva zemědělství o financování protipovodňových opatření, kterým se má zabývat Vláda ČR.

Podle tohoto dokumentu způsobily povodně na našem území za posledních 14 let škody za více než 170 miliard korun a významně vstoupily do života společnosti. Po extrémní povodni na Moravě v roce 1997 bylo zřejmé, že povědomí o existenci mimořádných povodní bylo ve všech oblastech života státu velice nízké. “Důsledkem této skutečnosti byla jak elementární nepřipravenost na přírodní povodňové katastrofy, tak významná opomenutí a nesystémovost v rozvoji území podél vodních toků,k nimž došlo během téměř 100letého období bez významných povodní,” uvádí se v materiálu.

Následující tabulka uvádí pouze roky významných povodňových situací na území České republiky.

Povodně v letech 1997–2011 z hlediska počtu ztrát na lidských životech a výše povodňových škod

 

Povodňová situace

[rok]

Počet ztrát na lidských životechPovodňové škody

[mil. Kč]

celkovéz toho na VH dílech v majetku státu
19976062 6006 600
199810  1 800
20002  3 800606
20010  1 000100
20021975 1004 630
20069  6 2002 238
200915  8 5001 392
2010815 2003 400
Celkem123174 20018 966

 

Investice do protipovodňové prevence byly zahájeny v první etapě programu Podpora prevence před povodněmi I, na kterou následně navázala druhá etapa programu do roku 2012. Usnesením vlády z 15. listopadu 2006 k Dokumentaci programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II  bylo následně ministru zemědělství uloženo zajistit v letech 2007–2012 realizaci II. etapy programu Podpora prevence před povodněmi II v rozsahu dotačních prostředků ve výši 10 miliard korun, dalším usnesením vlády z 24. května 2010 bylo schváleno rozšíření náplně programu 129 120 o podprogram 129 126„Podpora zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích“. Zároveň byly navýšeny finanční prostředky o jednu miliardu korun přesunutím finančních prostředků úvěru EIB (Evropská investiční banka) z programu 129 130.

Přehled skutečného čerpání let 2007–2011 a předpoklad čerpání finančních zdrojů programu 129 120 v letech 2012–2013 (v mil. Kč)

Zdroj200720082009201020112012–2013Celkem
Úvěr EIB0,0308,01 316,6634,6816,13 924,77 000,0
FNM1)0,0140,0450,0650,0350,01 410,03 000,0
Státní rozpočet193,8341,429,599,554,4281,41 000,0
Celkem dotace193,8789,41 796,11 384,11 220,55 616,111 000,0
Vlastní zdroje, zdroje územních rozpočtů a fondů EU 2)104,094,1189,8293,731,60   713,2
Celkem297,8883,51 985,91 677,81 252,15 616,111 713,2

Naše voda, datové zdroje Ministerstvo zemědělství ČR

4.4.2012 10.00, Rubrika: Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4