24. 5. 2019

Povodí Ohře vykácí část stromů v blízkosti přivaděčů k posílení bezpečnosti

V rámci soustavné péče o správnou funkci koryt a podélných hrází Přivaděče průmyslové vody (PPV) a Podkrušnohorského přivaděče (PKP) byla zpracována studie vlivu vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze. Informoval o tom mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Studie byla zpracována na přelomu let 2014 a 2015 firmou Envicons, s. r. o. Zároveň prověřila vliv vegetace na bezpečnost hráze, bezpečnost obyvatel, možnosti kontrol a realizovatelnost průběžné strojní údržby travních porostů a dřevin.

Hráz obou na sebe navazujících přivaděčů má charakter hráze ochranné. Tento typ hrází je dle vodního zákona nutné udržovat v řádném stavu tak, aby neohrožovaly bezpečnost majetku ani osob, nesmí se na nich vysazovat dřeviny a náletové dřeviny je naopak nutné mýtit. Tento požadavek není v souladu s reálným stavem. Povodí Ohře se jej již od prvotní účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2002, snaží situaci řešit, ale zatím pouze s lokálním efektem.

„Náletové stromy nebo stromy vysázené před účinností vodního zákona jsou v současnosti značně vzrostlé a jejich pokácení bude veřejností vnímáno spíše negativně. Z tohoto důvodu jsme prostřednictvím odborné firmy zajistili zpracování studie, která nám dává návod, jak máme postupovat v jednotlivých úsecích,“ říká Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře. Na jednu stranu se může zdát, že kořenový systém hráz zpevňuje. To je do určité míry pravda. V době růstu stromu tomu tak je. V okamžiku onemocnění stromu, nebo při jeho vývratu, nuceném vykácení apod. kořenový systém naopak škodí. Kořeny po odumření stromu v hrázi vyhnívají a vznikají tak předurčené průsakové cesty, které reálně mohou způsobit porušení hráze. Také vývrat stromu, zejména v horní části hráze, významně oslabí nebo dokonce úplně poruší funkčnost a bezpečnost hráze. V dolní části hráze mohou kořeny
stromů ucpávat drenážní potrubí a tím zamezovat řízenému a potřebnému fungování odvodňovacího systému. To je tedy na druhou stranu obrovské riziko, které nelze zcela nebo alespoň významně eliminovat. A právě na to, zejména po negativních zkušenostech z povodní z roku 1997, reaguje platný vodní zákon.

Na základě studie, ve které je doporučeno etapovité řešení odstraňování stromů na hrázi přivaděčů, přistupujeme k realizaci kácení v druhé etapě v úseku od garážového dvora v Žižkově ulici k silničnímu mostku přes vodní tok v ulici Zámecká cesta v Jirkově. Nyní je připraveno ke kácení 68 kusů stromů rostoucích v korytě vodního toku, tedy na návodní straně hráze PKP II., v úseku od garážového dvora v Žižkově ulici k silničnímu mostku přes vodní tok v ulici Zámecká cesta ve městě Jirkov. Akce proběhne v listopadu letošního roku.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

9.11.2016 10.27, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACEVÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2