25. 5. 2019

Povodí Odry zahájilo revitalizaci Sedlnice a Olešné

Státní podnik Povodí Odry zahájil revitalizaci vodních toků Sedlnice (km 0,000-3,200) a Olešná (km 6,800-9,500). Obě stavební akce budou hrazeny z Operačního programu životní prostředí, uvedl Miroslav Janoviak, investiční ředitel státního podniku Povodí Odry.

Celková hodnota nákladů bude 26 milionů Kč. Realizace těchto projektů bude dokončena do října 2015.

Revitalizace vodního toku Sedlnice

Revitalizace se bude týkat úseku mezi zaústěním toku Sedlnice do řeky Odry a železničním mostem v obci Sedlnice. Tok v tomto úseku protéká katastrálními územími Studénka nad Odrou, Nová Horka, Bartošovice a Sedlnice. V minulosti byl vodní tok v tomto úseku významně zregulován napřímením a odstraněním původních meandrů. „Účelem této stavby je rozvolnění toku do okolních pozemků mimo trasu stávajícího napřímeného koryta a umožnění oboustranné migrační prostupnosti pomocí balvanitého skluzu. Původní koryto bude v nejdelším úseku stavby zasypáno, povrch ohumusován a oset travním semenem, v částech budou ponechány vodní tůně nebo mělké průlehy, které budou mírně odlehčovat průtok při povodních. K realizaci zpevněných částí bude použito přírodních materiálů, a to zejména dřeva a kamene,“ vysvětluje Janoviak s tím, že celkové náklady na tuto stavbu budou 16 milionů Kč.

Revitalizace vodního toku Olešná

Revitalizace toku Olešná bude probíhat rozrameněním toku a doplněním usměrňovacích patek v obloucích. Součástí stavby budou také nutné vegetační úpravy, jako jsou mýcení porostů a vysázení druhově vhodnější náhradní výsadby. Náklady na tuto akci budou 10 milionů Kč.

„Státní podnik Povodí Odry patří v našem regionu mezi nejúspěšnější žadatele o poskytnutí dotačních prostředků z Operačního progru životního prostředí. Dlouhodobě také spolupracujeme s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny. Výsledkem spolupráce je úspěšná realizace těchto projektů, které se významným způsobem podílejí na zvýšení kvality životního prostředí v našem regionu,“ dodává na závěr Janoviak.

Naše voda, ilustrační foto

16.10.2014 13.33, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

REVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKYREVITALIZACE TICHÉ ŘÍČKY
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2