1. 12. 2020

29.8.2018 12.44, Rubrika: Statistiky a kauzy

Povodí Odry: Sucho a povodně jsou dvě strany jedné mince

Řeky a potoky na horní Opavě, Odře a horní Moravici dosahují letošních minim, některé menší toky vyschly. Informovala o tom dnes mluvčí státního podniku Povodí Odry s tím, že pracovníci Povodí provádějí kontroly odběratelů vody a vyžadují ponechání stanoveného množství vody v řece.

Údolní nádrže jsou v dobré kondici díky povodňové červencové situaci, která je doplnila a jsou schopny spolehlivě plnit svoje funkce v zásobování vodou i nadlepšování průtoků v řekách. Prokazují tak, že i v době střídajících se extrémů dokážou zabezpečit vodu pro člověka i přírodu. Změna podnebí nás ale staví do nových podmínek.

„Jediným technickým opatřením, které dokáže eliminovat negativní účinky sucha a povodní, jsou přehrady. Proto mne velmi mrzí, že slovo přehrada je veřejností vnímáno negativně. Obzvlášť v našem kraji, kdy bez existence přehrad si život společnosti nelze představit. Celých 90 procent spotřeby vody v kraji je realizováno z povrchových zdrojů – tedy přehrad. U obyvatelstva se jedná o téměř 1 milion lidí se spotřebou cca 60 mil m3 pitné vody za rok. Průmysl je téměř výhradně zásobován z povrchových zdrojů a jedná se také o množství kolem 60 mil m3 za rok,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

„V současnosti je nepříznivá situace v povodích, kde nejsou údolní nádrže, nebo mají minimální vliv – v povodí horní Odry, horní Moravice a Opavy. Minimální průtoky vyvrcholily v pátek 24. 8. 2018. Odra ve Svinově měla průtok méně než 200 l/s a podkročila 3% průměrného srpnového průtoku. Nyní se situace přechodně zlepšila po víkendovém dešti. Sucho však trvá na Moravici nad Slezskou Hartou a přítok do nádrže činí přibližně pouhých 500 l/s. Pod nádrží Kružberk se však vypouští do Moravice přes 1500 l/s a toto zlepšení se projevuje i na řekách Opavě a Odře, řekl Petr Březina,“ technický ředitel Povodí Odry a dodal: „Kromě nádrže Šance, kde je situace ještě ovlivněna končící rekonstrukcí, mají nádrže plnění nad 90%.

Tabulka plnění nádrží k 29. 8. 2018

Nádržzásobní objem (mil. m3)naplnění zásobního objemu nádrže (%)celkový objem (mil. m3)
Slezská Harta na Moravici182,0192218,74
Kružberk na Moravici24,5835,53
Šance na Ostravici39,506956,37
Morávka na Morávce4,969411,95
Olešná na Olešné2,821004,41
Žermanice na Lučině18,479225,27
Těrlicko na Stonávce22,019227,39

„Za dobrou naplněnost nádrží hlavně v Beskydech (vyjma jesenických nádrží Slezská Harta a Kružberk) vděčíme právě povodňové epizodě ze 17. a 18. července. Po této rychlé povodni však pokračovalo předchozí suché období. Nádrže však mohou využít zachycené vody pro zásobování obyvatel i průmyslu, ale také pro zajištění průtoků v tocích pod nimi,“ uvedl Březina.

Funkci nádrže si můžeme ukázat na příkladu Žermanic. V době vrcholící první vlny sucha byl objem vody v nádrži Žermanice 3. 6. 2018 na 73% naplnění, což byla pro tak brzkou fázi roku alarmující hodnota a bylo nutné přijmout opatření k omezení odběru z této nádrže jak pro ArcelorMittal Ostrava, tak pro Biocel Paskov. Opatření pak ukončila až zmíněná povodňová epizoda od 18. 7. 2018 a nádrž zachytila přes 4 mil. m3 vody a naplnila se na 100%. Nyní opět klesá objem vody v nádrži na současných 92%. Vodárenská nádrž Šance zachytila mezi 17. a 31. 7. 2018 dokonce 9,5 mil. m3 naplnění stouplo z 48,5% na 72,5%, tedy o 24 %.

„Sucho v letošním roce začalo dříve než v roce 2015 a situace v červnu byla dokonce horší. V současnosti jsme na tom na nádržích díky červencové povodni lépe, nikoliv na tocích. I přes tento částečně lepší stav je nutné zachovat obezřetnost, protože hydrologické sucho může doopravdy teprve začít, jak o tom svědčí například situace z let 1953 až 1954. Tehdy sucho začalo v srpnu a trvalo až do března. Pro toky mimo nádrže to může znamenat vážné ohrožení vodní bilance. Na nádržích máme ale dobré výchozí podmínky. Letošní situací se tak trochu plní černé scénáře vědců, kteří předpovídali, že počasí bude mít extrémnější charakter, sucha mohou střídat povodně a také opačně. Na průběhu letošního roku však můžeme ukázat nezastupitelnou roli nádrží pro zajištění potřeb člověka a poněkud překvapivě i pro zajištění potřeb životního prostředí a přírody samé“, konstatoval Březina.

Změna podnebí nás ale staví do nových podmínek. Státní podnik Povodí Odry se již v reakci na výrazné sucho let 2015-16 rozhodl na vědecké bázi ověřit, kolik vody jsou nyní naše nádrže v takových podmínkách schopny poskytnout. Připravil řady průtoků bez vlivu přehrad a požádal o další spolupráci zástupce vědecké sféry.  „Buď se potvrdí údaje starší, které byly vstupem pro předchozí výpočty v devadesátých letech minulého století, nebo budou korigovány, zřejmě směrem dolů. O tuto práci jsme požádali Pavla Fošumpaura z Katedry hydrotechniky, Stavební fakulty ČVUT Praha.  Výsledkem by měl být nový manipulační řád pro soustavu našich nádrží, zpracovaný na základě posledních vědeckých poznatků o vývoji hydrologie v regionu v podmínkách pravděpodobné klimatické změny.,“ informoval Pagáč.

„Řízení vodohospodářských soustav se řadí mezi nejsložitější úlohy ve vodním hospodářství. Tato okolnost vyplývá zejména z jejich víceúčelového charakteru, kdy společnost očekává jejich spolehlivou funkci jak při povodních, tak za hydrologického sucha. Dalším významným aspektem jsou neustále se měnící podmínky v podobě změn nároků na vodu a zejména změn hydrologického režimu v souvislosti s klimatickou změnou. Na ČVUT připravujeme studii, která umožní aktualizovat manipulační řád vodohospodářské soustavy povodí Odry za maximálního využití současné úrovně poznání“, sdělil Fošumpaur.

Data o zásobení vodou:

Povodí Odry má na rozdíl od ostatních hlavních povodí v ČR s ohledem na hydrologeologický charakter k dispozici převážně zdroje povrchové vody, odběry povrchové vody (130 mil.m3/rok) tvoří téměř 90 % celkové využité vody v povodí (150 mil. m3/rok).

V současnosti systém Vodohospodářské soustavy Povodí Odry (VHS PO) bezpečně a bezporuchově zásobuje téměř 1 mil. obyvatel regionu surovou vodou v množství kolem 1 800 l/s, kterou upravuje na vodu pitnou vodárenská společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Toto množství se v období sucha zvyšuje poté, co zákonitě klesají hladiny podzemních vod a tím její odběry, až na 2 200 l/s.

Obdobně to platí pro zásobení průmyslových subjektů, kdy se jejich odběry v množství kolem 2 000 l/s vlivem vysokých teplot a potřeb provozů zvyšují až na 2 400 l/s, přičemž by odstávky některých z nich z důvodu omezení či zastavení dodávky vody mohly znamenat i ukončení výroby, zejména u hutního průmyslu.

Celkem se garantovaná dodávka vody ze zdrojů státního podniku Povodí Odry pohybuje v rozmezí od 3 800 l/s až po 4 600 l/s v období kulminujícího sucha. Přitom teoretický minimální průtok pro sucho v uzávěrném profilu povodí v Odře v Bohumíně je pouze Q364d = 4 650 l/s, což by znamenalo, že bez zdrojů VHS PO by odběry nebyly možné a v řece Odře by nezůstala žádná voda.

Povodí Odry, ilustrační foto (Slezská Harta) Naše voda – Nina Havlová

 

 

29.8.2018 12.44, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Prosinec 2020>>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3