6. 7. 2020

25.11.2015 14.31, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Odry dokončilo údržbu mezihrází na řece Ostravici

 

Povodí Odry dokončilo dnes údržbu mezihrází vodního toku Ostravice ve Frýdku-Místku. Práce probíhaly od loňského podzimu a přišly státní podnik Povodí Odry na 3 869 000 korun.

Upravovaný úsek řeky byl řešen komplexně jak s ohledem na některé přestárlé, nemocné a nebezpečné stromy v mezihrází, tak na sníženou kapacitu průtočného profilu štěrkovitými náplavy v korytě řeky a na bermách stabilizovanými sedimenty. „Práce spočívaly v částečném odstranění štěrkových náplavů z koryta toku, v odstranění sedimentů z berem a v následném osetí těchto ploch travním osivem. Z průtočného profilu bylo odstraněno okolo 20 tisíc m3 štěrkohlinitého materiálu a bylo vymodelováno a oseto 60 tisíc m2 berem. Odtěžený štěrkovitý materiál bude použit pro budoucí modelaci koryt a dotaci říčních systémů štěrky. Pokud to umožňovala vegetace, byl vytvořen jednotný sklon berem 1 : 30 od paty hráze směrem do koryta. Byla také provedena zdravotní a výchovná probírka stávajících porostů a náhradní výsadba. Konkrétně se to týkalo 171 stromů a sedmi keřových skupin. Odstraněno bylo 79 stromů a naopak vysazeno na 80 keřů a 200 různě vysokých stromů,“ vysvětluje Leoš Kessler z technického úseku závodu Frýdek-Místek státního podniku Povodí Odry.

Práce začaly loni na podzim a původně měly být během půl roku hotovy. Kvůli časnému a velmi suchému jaru ale musela být náhradní výsadba zhruba 120 odrostlých stromů odložena až na podzim. Definitivní práce na náhradní výsadbě pak proběhly na počátku měsíce listopadu. Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení společnost Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Celkové náklady na stavbu dosáhly částky 3 869 000 Kč bez DPH.

„Celá lokalita je hojně navštěvována lidmi, takže na bermách jsou už teď opět vyšlapané chodníky, na kterých se bohužel nedaří vypěstovat kvalitní travní drn. Dochází také ke krádežím kůlů, které mají chránit náhradní výsadbu. Na některých místech vandalové polámali sazenice. Je škoda, že si lidé neuvědomují, že státní podnik Povodí Odry touto stavební úpravou nejenom chrání město Frýdek-Místek a jeho obyvatele před velkou vodou, ale zároveň ho i zvelebuje,“ upozorňuje na závěr Leoš Kessler.

Naše voda, foto: Povodí Odry

25.11.2015 14.31, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2