21. 7. 2024

17.10.2023 7.50, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Odry dokončilo rozvoj měřících stanic na tocích

Pro správu povodí, správu vodních toků a provoz a řízení vodních děl patří k významným informacím údaje o srážkách, průtocích, teplotách a hladinových stavech na vodních dílech. Vodohospodáři Povodí Odry měří vodní stavy na vodních tocích ve 120 profilech, z nichž na 41 profilech měří zároveň i srážky, samostatně měří srážky na dalších 47 místech. Celkem mají v povodí Odry 167 měřících míst, včetně měření na vodních nádržích. Volba typu měřidla je odvislá od jejího umístění, náchylnosti na výskyt bouřek, způsobu přenosu dat a rovněž se vyvíjí dle získaných zkušeností se spolehlivostí měření. Informovala o tom mluvčí povodí Šárka Vlčková.

Stávající systém měření dat Vodohospodářského dispečinku se začal budovat v 80. letech minulého století. Je již velmi rozsáhlý a dnes pokrývá v podstatě celé území ve správě státního podniku Povodí Odry. Při měření vodohospodáři úzce spolupracují s ostravskou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu, a to v oblasti společného využívání stanic, tvorby měrných křivek, poskytování dat apod. Systém zahrnuje měření meteorologických a hydrologických dat na vodních tocích a v jejich povodích, na vodních dílech, měření kvality vody a provoz klimatologické stanice v Nových Heřminovech. Srážkoměry jsou vyhřívané a umožňují i měření sněhových srážek.

„Prakticky je rozvoj měřicích stanic v našem povodí pro nejbližší období uzavřen a dokončen“, konstatoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „V letošním roce jsme zprovoznili dvě měřicí stanice v oblasti Rychlebských hor. Neboť v roce 2009 postihly bystřiny odvodňující Rychlebské hory přívalové povodně, kdy zejména na Vojtovickém potoku byla překročena 100 – letá voda a došlo v obci Bernartice včetně její části Buková k významným povodňovým škodám. Prakticky obratem jsme převzali správu tohoto toku a v následujících letech zhotovili protipovodňová opatření. Současně rekonstrukci lávek a mostů jsme usměrňovali tak, aby byly tyto objekty bezpečné, nezhoršovaly odtokové poměry a nově netvořily odtokové závady, což se postupně ve spolupráci s obcí bezezbytku podařilo. Tato protipovodňová opatření se osvědčila během srpnové povodně 2022, kdy prakticky bezeškodně převedla velkou vodu, která přibližně odpovídala kapacitě úpravy, mezi 20 – letým a 50 – letým průtokem. Zprovozněné stanice budou sloužit k prevenci a operativně při přívalových srážkách a povodních“.

Stávající síť stanic je již velmi rozsáhlá a zajištění jejího spolehlivého provozu je organizačně i ekonomicky náročné. Kromě měřících stanic na jednotlivých tocích se provádí měření na významných vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Olešná, Žermanice, a Těrlicko. Měří se vodní stavy a srážky podobně jako na vodních tocích včetně vodních hladin v nádržích, ale navíc jsou přebírána měření z řídicích systémů vodních děl, z měření technickobezpečnostního dohledu a záběry z kamer vybudovaného kamerového systému, které jsou zobrazovány v domku hrázného a na VH dispečinku.

Naše voda, foto: POD

 

 

 

 

 

 

„Kvalitu vody v parametrech pH, rozpuštěný kyslík, redox potenciál, vodivost, teplota vody a vzduchu měříme ve třech profilech, a to na Ostravici v Ostravě, na Olši v Dětmarovicích a na Odře v Bohumíně,“ vysvětlil vedoucí Vodohospodářského dispečinku státního podniku Povodí Odry Vladimír Zdráhal a pokračoval: „Na konci loňského roku jsme dokončili novou klimatologickou stanici v Nových Heřminovech, která měří nejen standardní veličiny, ale také například půdní vlhkost
v cca 3 hloubkách, sluneční svit, rychlost a směr větru, výpar. Technologický servis zajišťuje pobočka ČHMÚ a údržbu kolem stanice zajišťuje náš dispečink. Naměřená data budou v budoucnu sloužit k porovnání klimatu před a po výstavbě vodní nádrže Nové Heřminovy.“

 

Další ojedinělé stanice mohou vzniknout v případě vybudování nových vodních děl a potřeby operativní informace z nich, případně mít informace k jejich řízení. V budoucích 10 letech tak nelze vyloučit nové měřicí stanice na připravovaných malých vodních nádržích, jako jsou malé vodní nádrže (MVN) Stěbořice na Velké, Jičina na Grasmance, MVN na Rakovci a Polančici, nebo na vakovém jezu na Polančici v Polance nad Odrou, případně na pohyblivém jezu na odlehčení Ščučí. Samostatně se bude budovat systém měření pro vodní nádrž Nové Heřminovy, jako jsou limnigrafy na Opavě nad nádrží s řízením rozdělování průtoků do toku a do obtokového koryta určeného pro migraci vodních organismů, na Milotickém potoku, na Opavě pod nádrží a na jezech v Zátoru a v Branticích.

Všechna měřená data jsou zobrazována v aplikaci Vodohospodářského dispečinku a slouží všem složkám státního podniku povodí Odry pro jejich vodohospodářské činnosti a vybrané údaje jsou prezentovány také na webových stránkách našeho podniku.

 

17.10.2023 7.50, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4