11. 8. 2020

Povodí nepředloží původní návrh na pásma ochrany vod na Želivce

Informace v médiích, podle nichž poté, co státní podnik Povodí Vltavy stáhl návrh na změny stávajících pásem hygienické ochrany vod v okolí vodárenské nádrže Švihov na Želivce, jej předloží v nezměněné podobě znovu, se nezakládají na pravdě.

V rozhovoru pro portál Naše voda to zdůraznil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj požádalo Povodí Vltavy 21. dubna 2017 příslušný vodoprávní úřad (Krajský úřad Středočeského kraje) o ukončení řízení o vydání opatření obecné povahy v této věci. „Povodí Vltavy předloží návrh na změnu znovu, jakmile bude vyřešena otázka kompenzací a náhrad za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodárenské nádrže Švihov na Želivce tak, aby užíváním nemovitostí v nich, zejména zemědělskou činností, nebyla ohrožována jakost, vydatnost a zdravotní nezávadnost tohoto vodního zdroje a zároveň vlastníkům a uživatelům nemovitostí v nich nebyla znemožněna podnikatelská činnost a omezení užívání jejich nemovitostí neměla negativní sociálně ekonomické dopady v regionu,“ uvedl Kubala.

Bude tedy předložen nový návrh na změnu stávajícího pásma hygienické ochrany III. stupně, který nebude totožný s tím návrhem, který byl vzat zpět a který bude vycházet, mimo jiné, i z vyhodnocení relevantních připomínek podaných k předchozímu návrhu. Kromě toho bude okruh jeho zpracovatelů rozšířen o odborníky na zemědělské hospodaření. „Je zřejmé, že původci znečištění nejsou ve většině případů pouze zemědělci v blízkosti nádrže Švihov, zdroje znečištění jsou vzdálenější, z důvodu používání pesticidů, kdy se do nádrže dostávají i jejich metabolity, a to na značné vzdálenosti,“ konstatoval Kubala. Kraj Vysočina považuje toto řešení za vstřícný krok.

Stažený návrh na změnu pásma hygienické ochrany (PHO) III. stupně se týkal plochy 91 180 ha (z toho 51 050 ha zemědělská půda). Z této plochy se navrhovalo vyčlenit do II. OPVZ – zóny diferencované ochrany (ZDOVZ) 9 682 ha (z toho 9543 ha zemědělské půdy), tj. 18 % z celkové výměry zemědělské půdy v PHO III. stupně. Zbytek PHO III. stupně by se zrušil.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová (jez na Želivce)

 

13.9.2017 9.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6