29. 11. 2022

16.3.2021 9.46, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Moravy vytváří podél Bečvy tůně a rozšiřuje koryto

Povodí Moravy, s. p. pokračuje v rozsáhlé revitalizaci Bečvy u obcí Černotín a Skalička. Po dokončení prací dojde ke snížení povodňového ohrožení obcí, k revitalizaci krajinného rázu, obnovení chybějících biotopů a zlepšení biodiverzity flory a fauny. Stavební práce probíhají bez zdržení podle naplánovaného harmonogramu.

Druhým rokem Povodí Moravy, s. p. pokračuje v revitalizaci více než tří kilometrů koryta řeky Bečvy. Práce spočívají zejména v modelování širokého a mělkého koryta vodního toku tak, aby mohlo docházet k rozlivům vody. „Oblast Ústí a níže položených obcí je ohrožována už při průtocích tzv. pětileté povodně. Námi navržené úpravy vychází z přirozeného vinutí řeky Bečvy. Kromě protipovodňového účinku tato opatření výrazně zlepší hydromorfologický stav toku i údolní nivy Bečvy. Úpravou dojde ke zlepšení hydraulických podmínek při chodu ledů v toku a tedy k dalšímu snížení povodňového ohrožení obcí. Dalším významným efektem bude posílení místního ekosystému,“ vysvětluje význam opatření generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Samotné posílení ekosystému bude spočívat především v rozšíření pestrosti vodních biotopů.

Po roce mají vodohospodáři hotovou více než polovinu prací. I přes nepříznivou epidemickou situaci a komplikované hydrologické podmínky v loňském roce, během kterého postihlo Bečvu několik povodní, probíhají práce bez zpoždění. Celková délka revitalizovaného koryta je 3,4 km. „Stávající koryto rozšiřujeme z cca 30 metrů na 50 až 70 metrů, navazující část pozemků snižujeme na úroveň relativně často zaplavované sekundární nivy. Námi navržené úpravy umožní samovolné vytlačení ledů z koryta a omezení ledových nápěchů a zátaras, kterým v této lokalitě pravidelně dochází na konci zimy,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška. V rámci opatření vzniknou také dvě mělké neprůtočné tůně sloužící jako lokální biotop. Do konce letošního roku dokončí stavební firma pro  Povodí Moravy zemní práce tak, aby na ně mohlo navázat výsadbou dřevin. Ta bude poměrně masivní a bude se týkat celého revitalizovaného úseku.

Tvarové řešení vychází z přirozeného větvení řeky Bečvy a i po dokončení stavebních prací zůstane tok otevřen pro další samovolný přirozený vývoj. Realizační náklady představují 318 mil. Kč. Financováni zajistí Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Práce včetně výsadby potrvají do dubna 2022.

V současné době je již také vydáno stavební povolení pro obnovu říčního ramene Bečvy pod obcí Ústí. Povodí Moravy, s. p. tak pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. Příkladem jsou úspěšně dokončené projekty, jako je např. napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Trkmanky, Baštýnského a Knínického potoka. „Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter. Realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Aby měly podobné přírodě blízké úpravy smysl, musí být součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Je proto důležité mít na paměti, že revitalizace vodních toků a přírodě blízká opatření nenahradí funkci vodních nádrží a vodní nádrže nenahradí funkci přírodě blízkých opatření a revitalizací. Každé z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a musí se v době klimatické změny vzájemně doplňovat a navazovat na sebe,“ dodává Gargulák.

Za revitalizační a renaturační projekty obdrželo Povodí Moravy, s. p. za poslední rok několik významných ocenění, jako je cena Agentury ochrany přírody a krajiny, ocenění nadace Partnerství v soutěži Adapterra Awards 2020 či Cena Olomouckého kraje za životní prostředí.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

 

 

16.3.2021 9.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚMONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Listopad 2022 >>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4