17. 10. 2018

Povodí Moravy usiluje o udělení výjimky k odstranění bobří hráze na Bratrušovském potoku

Státní podnik Povodí Moravy požádal Krajský úřad Olomouckého kraje o vydání předběžného opatření, které by vodohospodářům umožnilo snížit bobří hráz na Bratrušovském potoku. Uvedla to mluvčí povodí Gabriela Tomíčková.

Následně pak zažádali o výjimku na úplné odstranění hráze z koryta vodního toku.

Bobří hráz, postavená u čistírny odpadních vod, způsobuje zvýšení hladiny v toku, a to do takové úrovně, že je z části zatopen vypínací objekt ČOV. Reálně hrozí, že při dalším navýšení hráze, či při vyšších srážkách, dojde k úplnému zatopení vypínacího objektu a tím i k nátoku Bratrušovského potoka do přiváděcí kanalizační stoky. V krajním případě může dojít k neregulovatelnému průtoku ČOV a tím k narušení čistírenského procesu, což by mělo velmi závažné dopady na životní prostředí i na majetek Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., která na bobří hráz upozornila.

„Rychlým a efektivním řešením vzniklé situace by bylo okamžité odstranění bobří hráze, to ale můžeme provést pouze s platnou výjimkou pro zásah do biotopu silně ohroženého druhu bobra evropského. Udělení této výjimky však není možné získat v tak krátkém časovém intervalu, jaký si závažnost celé situace vyžaduje“, doplnil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Povodí Moravy, s. p. se proto obrátilo na Krajský úřad Olomouckého kraje a zažádalo o vydání předběžného opatření spočívajícího v částečném odstranění hráze a dále o navazující výjimku na úplné odstranění hráze z koryta vodního toku. „Tuto výjimku jsme letos poprvé využili na toku Nemilanka, kde bobr zatarasil tok a okolním domům začala prosakovat voda do sklepů a také docházelo k zaplavení kanalizace“, dodal ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Krajský úřad Olomouckého kraje má na vydání předběžného opatření stanovenou desetidenní lhůtu. Vodohospodáři doufají, že opatření získají co nejdříve, aby mohli bobří hráz snížit a tím zlepšit situaci v okolí.

Bobr evropský se v povodí Moravy objevuje již od pramenných oblastí toků v Jeseníkách. Ve větší míře se vyskytuje v Litovelském Pomoraví, kde byl po svém celkovém vyhubení, v 90. letech minulého století poprvé v našem povodí vysazen. Jako druhý největší hlodavec na světě je dokonale přizpůsoben životu ve vodě. Vytváří monogamní páry a v rodinných svazcích žije v teritoriálním systému. Své hráze budují za účelem zvýšení hladiny nad vchodem do nory, která jim umožňuje snadnější transport potravy a brání promrznutí vody až na dno. Jedná se o chráněný živočišný druh, a to nejen u nás, ale i na mezinárodní úrovni. Ochrana tohoto živočicha přináší výsledky, což dokazuje rychle rostoucí populace a jeho rozšíření až po soutok Moravy s Dyjí, kde je evidována největší populace bobrů v České republice. Zvyšující se počet jedinců však má za následek jejich migraci po toku, vytváření dalších teritorií a budování hrází na místech, která svým charakterem a způsobem využití, nejsou pro jejich přirozenou činnost zcela vhodná. Povodí Moravy, s. p. se vzniklé situace snaží řešit s maximálním ohledem na jejich ochranu, prioritou však nadále zůstává ochrana obyvatel žijících v blízkosti toku a jejich majetku.

Naše voda, foto: PMO

29.8.2013 10.12, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

VÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERKVÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERK
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >