21. 2. 2019

Povodí Moravy nabádá k hospodárnému využití vodních zdrojů

I proto, že se poprvé za 40 let vodohospodářům nepodařilo po zimě naplnit vodní nádrž Vranov, svolal státní podnik Povodí Moravy setkání pracovní skupiny Sucho 2018, aby projednala možná opatření směřující k omezení dopadů sucha v oblastech povodí Dyje a Moravy.

Informoval o tom mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Jednání pracovní skupiny Sucho 2018 se zúčastnili zástupci krajských vodoprávních úřadů, vodoprávních úřadů dotčených měst, odběratelé vody na závlahy, zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, Národního parku Podyjí, zástupce společnosti EON a dalších organizací. „Našim cílem bylo především seznámit zástupce pozvaných organizací s aktuální hydrologickou situací v povodí Moravy a Dyje a seznámit je s opatřeními, která podnikáme. Na setkání jsme představili také nepříznivé scénáře možného vývoje situace na nádržích s vodárenským odběrem. Zdůraznil bych, že v tuto chvíli jsou zásoby vody ve vodních nádržích dostatečné, aby pokryly potřeby obyvatel na pitnou vodu, potřeby infrastruktury a průmyslu, v neposlední řadě také zemědělců na závlahy,“ popisuje průběh jednání generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Setkání pracovní skupiny se uskutečnilo ve středu 23. 5. na ředitelství Povodí Morav v Brně.

Pracovní skupina Sucho 2018 vyzvala k hospodárnému využívání vodních zdrojů, doporučila provádět intenzivní kontroly nepovolených odběrů povrchové vody a kontroly dodržování manipulačních řádů vodních děl. „V případě zhoršující se situace pracovní skupina doporučila zvážit krácení a omezení vodoprávně povolených odběrů a mimořádné manipulace na vodních dílech s cílem zajistit odběry vody pro prioritní zásobování obyvatel a infrastruktury pitnou vodou. Vedle toho skupina doporučila prověřit připravenost dotčených subjektů na opatření v době možného stavu nouzového zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou. Jde pouze o preventivní opatření, jejichž prověření je však z našeho pohledu velmi důležité,“ shrnuje závěry jednání Gargulák.

Napjatá bilance v povodí Dyje je již od podzimu loňského roku, kdy Povodí Moravy bylo nuceno přistoupit k mimořádné manipulaci na VD Vranov spočívající ve snížení odtoku. Tímto opatřením se podařilo ve VD Vranov ušetřit cca 10 mil. m³ vody pro další budoucí nadlepšování průtoků. Takto ušetřené množství vody může být v případě naplnění nepříznivých scénářů velmi důležité. Plně jsou využívány možnosti manipulačních řádů ke zvýšení akumulace vody v nádržích, aby byla částečně kompenzována absence srážek v tomto povodí. Povodí Moravy už minulý týden vydalo doporučení adresované obcím s rozšířenou působností, aby na základě posouzení situace sucha na svém území provedly příslušná opatření, zejména kontroly povolených i nepovolených odběrů z vodních toků. Pracovní skupina Sucho 2018 bude reagovat na očekávané scénáře dopadů sucha a to navržením a přijetím organizačních a technických opatření. Svolané setkání tedy představuje další důležitý krok, jehož cílem je minimalizovat dopady dlouhodobého sucha na oblast dodávky vody pro vodárenské účely, potřeby infrastruktury a průmyslu, pro závlahy a také pro udržení ekologické funkce toku a na vodu vázaných ekosystémů.

„Úloha vodních nádrží je v tuto chvíli pro hospodaření s vodou naprosto zásadní. Kvůli nízkým průtokům v řekách pokrývají potřeby pro zásobování surovou vodou i potřeby dalších odběratelů včetně zabezpečení života v řekách. Díky srážkám v minulém týdnu byly hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje převážně stagnující. Celkem za poslední měsíc vodní nádrže nadlepšily průtoky v řekách pod nádržemi o 26 mil. m³ vody, což představuje přibližně součet celkového objemu vodních nádrží Brno a Opatovice. Nejvíce dotovanými řekami jsou Dyje, Jihlava a Svratka,“ vysvětluje Gargulák.

Vzhledem k dlouhodobému měsíčnímu průměru jsou vodnosti většiny toků podnormální. Hladinu vody pod hranicí sucha hlásí 16 stanic převážně na menších tocích. Nejnižší vodnosti jsou aktuálně v povodí Bečvy (25 % normálu), v povodí Dyje jsou nejnižší vodnosti na vodním toku Želetavka (jen 10 %) nebo na řece Dyji nad nádrží Vranov na 18% normálu, na ostatních tocích jsou vodnosti v rozmezí 20 – 43 % normálu.

Naše voda, ilustrační foto (Vranov) Naše voda – Nina Havlová

 

25.5.2018 8.05, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Vodlesa

Kalendář Akcí

<< Únor 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Fotoblog

více >

RYBNÍKY V OBOŘE SLAVICE - CHKO ŽELEZNÁ HORARYBNÍKY V OBOŘE SLAVICE - CHKO ŽELEZNÁ HORA
Foto: Nina Havlová

Video dne

více >