20. 5. 2019

24.8.2018 10.41, Rubrika: Přehrady a vodní díla

Povodí Moravy dokončuje optimalizaci Dolanského potoku

I v zastavěných částech obcí se dají realizovat šetrné opravy vodního toku a využít moderní prvky. Poukázal na to dnes mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že příkladem je optimalizace Dolanského potoku v Dolanech na Olomoucku.

Práce trvaly čtyři měsíce a přišly na přibližně 2,5 mil. Kč. Optimalizaci vodního toku Dolanský potok zahájil podnik v květnu letošního roku. Ta spočívala především v odtěžení nánosu, stabilizaci berem a vytvoření prostoru pro tzv. kynetu. Díky úpravám ve stávajícím korytě toku dochází při nízkých průtocích k soustředění průtoku do kynety a tím k omezení zanášení toku sedimenty. Jedná se o opatření v korytě vodního toku v intravilánu obce, kde není možné kvůli okolní zástavbě koryto potoka rozšiřovat či renaturalizovat, nicméně zvoleným řešením úpravy koryta toku je podpořena snaha přiblížit se přírodnímu stavu, který eliminuje pravidelné zanášení koryta vodního toku usazeninami a zároveň umožní snadnější údržbu vodního toku díky zpevněným bermám.

Optimalizace Dolanského potoku proběhla jak v úseku s opěrnými zdmi, tak v úseku s lichoběžníkovým profilem koryta, kde se nachází soustava čtyř stupňů s vývary. I ty byly v rámci celé akce vyčištěny od sedimentů. Poškozená dlažba byla opravena doplněním chybějících kamenů a přespárováním. Stavební akce s názvem „Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku“ se uskutečnila v rámci dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ se spoluúčastí Povodí Moravy.

Ve stejném duchu – vytvoření kynety ve stávajícím korytě toku, pomocí níž dochází při nízkých stavech k soustředění průtoku a tím k omezení zanášení toku sedimenty – byla v roce 2017 realizována např. optimalizace koryta vodního toku Blata v Senici na Hané, nebo toku Mřenka v obci Palačov.

Naše voda, dokumentární foto (dolanský potok) Povodí Moravy

 

24.8.2018 10.41, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2