18. 8. 2019

Povodí Moravy dokončilo nyní řadu důležitých staveb

S blížícím se koncem roku dokončili zaměstnanci státního podniku Povodí Moravy, závodu Střední Morava, práce hned na několika důležitých stavebních projektech. Uvedla to mluvčí povodí Gabriela Tomíčková.

K zásadním projektům letošního roku na závodě Střední Morava náleží I. etapa výstavby protipovodňových opatření měst Uherské Hradiště a Staré Město, zvyšující kapacitu koryta řeky Moravy. Stavba byla zahájena v březnu 2013. „Díky dotaci z MZe ČR ve výši 167 milionů korun se daří dílo realizovat v poměrně krátkém časovém období a v současné době jsme těsně před jeho dokončením,“ komentoval situaci Jan Hodovský, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Povodí Moravy, s.p.

Z dalších akcí ukončil v posledních týdnech závod Střední Morava opravy koryta toku Syrovinka v Bzenci. Oprava se týkala úseku dlouhého 535 m a spočívala v odstranění nánosů z řeky o objemu asi 1 773 m3. Stavbaři zajistili stabilitu svahů  na obou březích laťovým plotem a následně osetím. Dvě běhové nátrže, které vznikly činností vody, byly opraveny navezeným lomovým kamenem o hmotnosti od 200 do 500 kg. Účelem stavby bylo obnovení parametrů koryta do původního kolaudovaného stavu.

Provoz Uherské Hradiště ve spolupráci s městem Slavičín dokončil na přelomu října a listopadu odstraňování nánosů z potoka Říky ve Slavičíně. Nánosy o objemu asi 600 m3 byly odstraněny v úseku dlouhém 300 m v zastavěné části města. Při zvýšených průtocích tlačila voda kvůli nánosům na opevnění břehů a docházelo k vymílání dna a vzniku nátrží. K obnovení původního profilu dna byly osazeny 4 kusy dřevěných stabilizačních prahů, které zlepšily jeho stabilitu a současně i životní podmínky vodních živočichů. Uvedená opatření vedla k obnovení kapacity koryta a k odstranění nepříznivých vlivů působících na stabilitu opevnění.

K obnovení odtokových poměrů došlo ve stejné době také v obci Honětice, kde zaměstnanci provozu Zlín provedli pročištění drobného vodního toku Olšinka v délce 600m. Vodohospodáři odstranili naplaveniny a zátarasy.  Průtočný profil toku Olšinka v obci Honětice je tak nyní zajištěn pro plynulý odtok zvýšených průtoků a tím je snížena pravděpodobnost výskytu povodňových stavů.

Naše voda, foto: PMO

 

17.12.2013 14.04, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1