1. 3. 2024

12.1.2024 10.17, Rubrika: Přehrady a vodní díla

Povodí Labe vybralo nového zhotovitele suché nádrže Kutřín, Poláky

Státní podnik Povodí Labe podpisem smlouvy ukončil výběrové řízení na nového zhotovitele suché nádrže Kutřín. Stavby se ujme polská stavební společnost Budimex S.A., která podala ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku. Oznámilo to v minulých dnech Povodí Labe na svém webu.

Smluvní cena dle smlouvy o dílo je 564,5 mil. Kč bez DPH. Délka výstavby dle smlouvy o dílo byla stanovena na 39 měsíců od předání staveniště, k němuž dojde v lednu 2024. Suchá nádrž Kutřín na Krounce bude stěžejním prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Novohradky. Krounka je jejím významným levostranným přítokem. Cílem akce je transformace povodňové vlny na Krounce z Q100 (43,9 m3 /s) na Q1 (5,2 m3 /s) a zdržení kulminačních průtoků Krounky do odeznění povodně na Novohradce. Navrhované opatření zvyšuje míru ochrany před povodněmi v souladu s doporučením Plánu hlavních povodí ČR.

Výstavba veřejně prospěšné stavby suché nádrže v rámci akce „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ byla zahájena v únoru 2021 jako dotační akce, podpořená z programu 129 360 Podpora prevence před povodněmi IV. V důsledku výrazných změn na stavebním trhu a dále s ohledem na zjištěnou rozdílnou geologickou situaci oproti předpokladu, která si vyžádala přepracování projektu, došlo v květnu 2022 k oboustrannému odstoupení od smlouvy s tehdejším zhotovitelem díla. Následně byla dokončena aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby rozestavěného díla a v říjnu 2022 bylo zahájeno zadávací řízení na nového zhotovitele, které bylo ukončeno podpisem smlouvy o dílo v prosinci 2023.

Výhodnost profilu zvoleného pro stavbu suché nádrže spočívá zejména v tom, že při relativně krátké hrázi délky 133,6 m a výšce hráze nad terénem 17,8 m je dosaženo významného retenčního prostoru až 3,6 mil. m3. Na základě požadavků orgánů ochrany přírody na maximální zachování kontinuity toku a zároveňprovozních požadavků na funkci vodního díla je suchá nádrž navržena jako  betonová tížná hráz.

Pro citlivější zapojení konstrukce hráze do krajiny budou návodní i vzdušní líc hráze opatřeny přísypy tvarovanými do teras, které budou simulovat prostředí okolních suťových svahů. V tělese hráze je navržen funkční objekt se dvěma spodními výpustmi DN1200 a migračním prostupem. Objekt je navržen jako samostatný dilatační blok. Je tvořený šachtou uzávěrů spodních výpustí s navazujícím odpadním tunelem ukončeným vývarem. Dále pak prostupem v hrázi, který společně s napojeným korytem zajišťuje migrační prostupnost. Za běžných průtoků bude migrační prostup plně otevřený a bude splňovat požadavky jak na migrační prostupnost, tak i na volný pohyb splavenin. Jako bezpečnostní prvek vodního díla pro zvládání extrémních povodní je navržen boční bezpečnostní přeliv o délce přelivné hrany 25 m, situovaný u pravobřežního
zavázání hráze s navazujícím skluzem od přelivu, který je zakončený vývarem. Bezpečnostní přeliv je navržen tak, aby bezpečně převedl kontrolní povodeň Q10000 (106 m3
/s). Součástí výstavby bude i komplexní revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka v délce 2 km. Revitalizace zahrnuje obnovu přirozené geomorfologie vodního toku Martinického potoka, vznik zahloubených tůní v nivě Martinického potoka a vegetační úpravy.

Systém financování bude po dohodě s Ministerstvem zemědělství a Státním fondem životního prostředí zajištěn z prostředků Operačního programu Životní prostředí, kde bylo schváleno financování stavebních nákladů akce ve výši 300 mil. Kč s tím, že projekt bude kofinancován z prostředků Ministerstva zemědělství z dotačního programu 129 500 „Podpora prevence před povodněmi V“ a finanční spoluúčastí státního podniku Povodí Labe, jako investora.

Zdroj a vizualizace: PLA

12.1.2024 10.17, Rubrika: Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

FOR FISHING 2024FOR FISHING 2024
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31