21. 9. 2020

Do poloviny ledna musí vinaři podat hlášení o své produkci

Mezi důležité povinnosti plynoucí z evropské legislativy a zákona o vinohradnictví a vinařství patří podávání prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci. Upozorňuje na to Týdeník Zemědělec s tím, že posledním termín je 15. leden 2015.

Podáním příslušných hlášení je navíc podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) podmíněno čerpání podpor na restrukturalizaci a přeměnu vinic a investice. Jejich neodevzdání je posuzováno jako dopuštění se správního deliktu. Právě ÚKZÚZ provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropské unie a zákonem o vinohradnictví a vinařství. Do jeho činností patří také vedení registru vinic s evidencí a kontrolou podávaných povinných prohlášení. Tuto činnost vykonává Oddělení registru vinic ve Znojmě-Oblekovicích.

Podle § 35 odst. 2 zákona se toto prohlášení stává podkladem pro stanovení výše odvodu za příslušný kalendářní rok. V § 3 zákona se uvádí: „Pro účely tohoto zákona se rozumí: víny poprvé uvedenými do oběhu pro účely odvodu do Vinařského fondu vína výrobce uvedená v prohlášení o produkci, jejichž množství je sníženo o deset procent technologických ztrát“. Výše odvodu za víno poprvé uvedené do oběhu činí 0,50 Kč z každého litru všech druhů vín vyrobených na území ČR. Odvodová povinnost se nevztahuje na ty výrobce, kteří uvedou v kalendářním roce do oběhu víno v množství menším než 1000 litrů. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Vinařského fondu.

Vzory formulářů – prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci – zveřejňuje Ministerstvo zemědělství na svých internetových stránkách. Dokument je také umístěn na internetových stránkách ÚKZÚZ na adrese:

 http://eagri.cz/public/web/ukzuz/porta…y/formulareke-stazeni/registrace-vinic/

Zdroj: Zemědělec, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

5.1.2015 8.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4