10. 7. 2020

1.12.2011 18.35, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Podrobnosti o protipovodňové ochraně v Píšťanech

Jak již portál naše voda informoval, dnes prezentovaná ochrana obce Píšťany na Lovosicku má ochránit území před stoletou vodou. V uvedeném území není do současné doby vybudováno žádné ochranné opatření. Pro odborníky přinášíme technické podrobnosti stavby.

Časový plán výstavby: Zahájení: 11/2009, Ukončení: 09/2012 (předpoklad dle SOD)

Náklady na realizaci akce: Celkové: 705 mil. Kč (bez DPH), z toho stavební: 700 mil. Kč(bez DPH)

Příprava a realizace: Projektant: AZ Consult spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí n.L., Zhotovitel: Sdružení Metrostav a.s., EDS a.s., Herkul s.r.o.

Lovosicko – protipovodňová ochrana na Q100 na Labi – Levý břeh (Lovosice):

Jedná se o vodní dílo, jehož účelem je ochrana urbanizovaného území před povodněmi.

Stavba se nachází na levém břehu řeky Labe, linie protipovodňového opatření chrání prostor ohraničený z východu přivaděčem k průmyslové zóně Prosmyky II/247, z jihu a jihozápadu korytem Modly a ze severu řekou Labe v plavebním km 47,5 – 50,0. Návrhová úroveň ochrany je pro návrhový průtok Q100 = 4415 m3/s.

Lovosicko – protipovodňová ochrana na Q100 na Labi – Pravý břeh (Píšťany):

Předmětem je vodní dílo, jehož účelem je ochrana urbanizovaného území před povodněmi.  Stavba se nachází na pravém břehuřeky Labe, linie protipovodňového opatření navržená v Píšťanech chrání území proti účinkům proudící vody při přelití z Labe do Žernoseckého jezera přes obec a silnici III/24714 (tato situace by mohla vzniknout jako reakce proudící vody v Labi na výše uvedené prvky PPO chránící Lovosice)  a zamezení možnému propojení Labe s jezerem, po kterém by mohla být ohrožena možnost napuštění plavebního stupně Lovosice. Proti účinkům proudící vody je území chráněno do úrovně Q100 na Labi. Linie je navržena do úrovně Q20 pro ochranu území „na sucho“. Návrhová úroveň ochrany je pro návrhový průtok Q100 = 4415 m3/s proti proudící vodě a Q20 = 3265 m3/s „ na sucho“.

Popis technického řešení:

Místo stavby  : Píšťany, Obec  : Píšťany

Celkový náklad         : 73 312 438,-Kč bez DPH dle SOD

Stavební objekt : SO 02.001  úsek č.1    délka 510,0 m

V úseku č. I je protipovodňové opatření tvořeno homogenní hrází těsněnou na návodní straně, o celkové délce 510 m. Výška hráze byla stanovena s ohledem na požadavek převýšení kóty hladiny vody při povodni o 0,5 m. Sklony svahu hráze jsou ve sklonu 1:2,5, šířka hráze na koruně je 3,0 m. Koruna hráze je od osy střechovitě vyspádována ve sklonu 3%. Maximální výška hráze v daném úseku je 5,4 m nad stávajícím terénem.

Stavební objekt  : SO 02.002  úsekč.2     délka 110 m

V  úseku č. 2 je protipovodňové opatření tvořeno homogenní hrází těsněnou na návodní straněo celkové délce 110 m. Výška hráze byla stanovena s ohledem na požadavek převýšení kóty hladiny vody při povodni o 0,5 m. Sklony svahu hráze jsou ve sklonu 1:2,5, šířka hráze na koruně bude 3,0 m. Koruna hráze je od osy střechovitě vyspádována ve sklonu 3%. Maximální výška hráze v daném úseku je 5,4 m nad stávajícím terénem

Stavební objekt  :     SO 01.003  úsekč. 3 délka 402 m, výška mobil. hrazení 3,90 m

V tomto úseku je provedena mobilní protipovodňová stěna v celkové délce 402 m. Výška mobilní stěny byla stanovena s ohledem na požadavek převýšení kóty hladiny vody při povodni Q100 o 0,3 m. Základ protipovodňového opatření je tvořen převrtávanými železobetonovými pilotami o průměru 760 mm. Osová vzdálenost jednotlivých pilot je 0,66 m. Ve staničení 297,12 –322,65 jsou odvrtány piloty délky 4,4 m, ve zbylé části úseku 3 jsou piloty délky 2,4 m. Pilotový základ je vybetonován z betonu C30/37-XA2 a vyztužen je ocelovou výztuží  B500B.

Stavební objekt  :      SO 02.0  úsekč.4       délka 102 m

V tomto úseku je protipovodňové opatření tvořeno homogenní hrází těsněnou na návodní straně  o celkové délce 102 m. Výška hráze byla stanovena s ohledem na požadavek převýšení kóty hladiny vody při povodni o 0,5 m. Protipovodňová ochrana lokality byla tvořena homogenní zemní sypanou hrází s těsněním na návodní straně.  Sklony svahu hráze jsou ve sklonu 1:2,5, šířka hráze na koruně je 3,0 m. Koruna hráze je od osy střechovitě vyspádována ve sklonu 3%. Maximální výška hráze v daném úseku je 1,7 m nad stávajícím terénem.

Naše voda

1.12.2011 18.35, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2