19. 9. 2020

23.1.2015 10.16, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Počet havárií na vodovodní síti loni na Zlínsku nevzrostl

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. řešila v loňském roce na Zlínsku celkem 600 havárií na vodovodní síti. Jednalo se o 401 poruch na vodovodních řadech a 199 na vodovodních přípojkách, uvedla Markéta Bártová, mluvčí společnosti.

V porovnání s rokem 2013, kdy pracovníci MOVO zasahovali u 593 havárií, se jedná o srovnatelný počet.

Nejčastější příčinou havárií byla koroze materiálu, a to ve více než 22 procentech. Zhruba 19 procent pak připadá na pohyby půdy.

Na Zlínsku bylo také nově vybudováno 8,778 km vodovodních řadů a obnoveno 2,728 km potrubí.  Mezi nejvýznamnější akce regionu patřily především rekonstrukce vodovodu Zlín Pod vodojemem, Pasecká, Štefánikova, Dolní a Lomenná. V Luhačovicích Dr. Veselého a ve Slavičíně ul. Osvobození. Dále pak byla III. etapou dokončena rekonstrukce přivaděče ÚV Ludkovice – Luhačovice. Byly rovněž zrekonstruovány některé čerpací stanice pitné vody  – Hradská a Salaš. Zhotoveno bylo 241 nových vodovodních přípojek a vyměněno 78 vodovodních přípojek a 5 288 ks vodoměrů.

Na stokové síti ve Zlínském regionu v roce 2014 bylo řešeno celkem 157 poruch, což představuje pokles o cca 5 % ve srovnání s rokem 2013 (kdy bylo řešeno celkem 165 případů). Z tohoto celkového počtu poruch bylo 133 na stokové síti (85 %)  a 24 na kanalizačních přípojkách (15%). Nejčastěji se jednalo o ucpávky stok či přípojek sedimenty (42%), dále to byly stavební závady stok a objektů na nich (31%) a  v poslední řadě šlo o poruchy na technologickém zařízení čerpacích stanic (čerpadla, elektro poruchy) – 26%.

Pokles havárií na stokové síti je přičítán mírné zimě a menšímu pohybu (rozpínání) podloží při náhlých změnách teploty. Žádné havárie většího rozsahu, při kterých by bylo přerušeno plynulé odvádění odpadních vod od našich odběratelů, se v loňském roce na Zlínsku nevyskytly.

Nově je v provozování MOVO, a.s. v porovnání s rokem 2013 téměř 28 km nových kanalizačních stok. Jedná se především o Vizovice, Brumov-Bylnice a Svatý Štěpán (včetně nové čistírny odpadních vod Svatý Štěpán). Největší investicí vlastníka (VaK Zlín a.s.) byla v loňském roce dostavba kanalizačního sběrače Želechovice-Zádveřice a přepojení podstatné části obce na kanalizační systém Zlín s čištěním odpadních vod na centrální ČOV Zlín-Malenovice.

O aktuálních haváriích se zákazníci mohou dovědět na webových stránkách společnosti  www.smv.cz. V reálném čase získají informace o vlivu na zásobování pitnou vodou, o případném zajištění náhradního zásobování a předpokládaném čase ukončení opravy. Klienti si také mohou aktivovat službu SMS INFO, kdy bezplatně dostávají do svého mobilního telefonu zprávy o haváriích v jimi zvolené lokalitě.

                Havárie na vodovodní síti – Zlínsko
rokpočet
2009558
2010536
2011502
2012716
2013593
2014600
                   Havárie na stokové síti – Zlínsko
rokpočet
2009123
2010126
2011113
2012122
2013165 *)
2014157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *) od roku 2013 jsou do havárií na stokové síti nově uváděny rovněž poruchy elektrického zařízení a ovládání kanalizačních                  čerpacích stanic. 

Naše voda

23.1.2015 10.16, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4