29. 2. 2024

11.2.2024 14.08, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Plány VaK Zlín: Nejen investice, ale i modernizace a osvěta

Největší městská společnost ve Zlínském kraji – Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VaK Zlín) sice již představila na stránkách SOVAK ČR své letošní plány investic, to však zdaleka není vše, co VaK Zlín plánuje. Zejména o tom je následující rozhovor s ředitelkou společnosti, kterou je Miriam Chmelová Holbová:

Začněme ale přece jen u těch investic: Jaké hlavní investiční akce byly realizovány nebo jsou plánovány pro tento rok?

Pro rok 2024 připravila společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VaK Zlín) investice za minimálně 164 milionů korun. Realizovány budou projekty k zabezpečení dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod, vylepšovat se bude strojní vybavení vodárenských zařízení a také stavebně technická stránka vybraných objektů. Největší objem investic je určený do zabezpečení dodávek pitné vody, celkově jde o částku 96 milionů korun. Vodovodní řady se budou rekonstruovat například ve městech Zlín, Luhačovice nebo Napajedla, nebo v obcích Hřivínův Újezd, Vysoké Pole či Popov. V oblasti odvádění odpadních vod se počítá například s investicemi do ČOV Zlín-Malenovice a ČOV Valašské Klobouky, a také do kanalizací a stok v Otrokovicích či Luhačovicích. Celkový rozpočet v této oblasti dosahuje výše 68 milionů korun.

Co bylo hlavní motivací právě pro uvedené investice?

Dodávky pitné vody a odvádění odpadní vody jsou dennodenní záležitostí, investice do oprav rekonstrukcí či modernizací jsou proto logické. VaK Zlín je připraven každoročně investovat maximální možné částky. Kromě svého rozpočtu chce zapojovat v co největší míře také dotace programů Ministerstva zemědělství ČR a Státního fondu životního prostředí. Cílem a vizí všech činností společností je v maximální možné míře zlepšit stav vodárenské infrastruktury za použití nejmodernějších technologií a postupů tak, aby generace, která přijde po současném vedení nepřebírala „vyjezený krám“.

Jaké pozitivní dopady očekáváte od těchto investic pro vaše zákazníky a pro samotnou infrastrukturu?

Pozitivních dopadů očekáváme hned několik: snížení počtu havárií, snížení ztrát vody při dodávce k zákazníkům, větší účinnost a efektivita při čištění odpadních vod.

A Vaše dlouhodobá vize pro rozvoj vodárenské infrastruktury ve Zlíně?

Základní vizí je pečlivé plánování investic v krátko, středně a dlouhodobém horizontu a jejich detailní příprava. Velký akcent chceme klást na spolupráci se samosprávami. Jde nám o to, aby se naše záměry co do času a místa potkávaly s projekty, které plánují města a obce. Vzájemná koordinace našich činností pomůže v mnohých případech zkrátit dobu dopravních omezení, ochránit majetky nebo třeba snížit potřebné náklady.

Důležité je také investice „rozprostřít“ po celém regionu, kde VaK Zlín působí, tedy v rámci oblastí, které spadají do oblastí municipálních akcionářů. Naším zájmem je také činnost VaKu co nejvíce představit veřejnosti, aby věděla, jak úprava vody jak pitné, tak i odpadní probíhá. Díky větší informovanosti budou občané méně náchylní různým fámám, které oblast vodárenství provází.

Jaké kroky plánujete v oblasti udržitelnosti a jakou roli hrají inovace ve vašich plánech?

Velkou výzvou je co největší využití alternativních zdrojů energie v našich provozech, v tomto směru vybíráme např. vhodné střechy pro osazení solárními panely. Důraz klademe také na volbu materiálů. Pokud to jde, uplatňujeme co nejdéle trvanlivé a z ekologicky přívětivé materiály. Řada našich investic směřuje ke snížení ztrátovosti vody během dodávek k zákazníkům, což je určitě také důležitý přínos k udržitelnosti. Naše provozy postupně modernizujeme, příkladem můžou být ÚV Tlumačov a ČOV Brumov-Bylnice, kde se všechny sledované parametry podařilo investicemi zlepšit.

A jaké hlavní výzvy vidíte před sebou v nadcházejících letech – a jak se na ně chystáte reagovat?

Výzev je celá řada. Pro letošní rok se nám podařilo udržet zvýšení ceny vody pod mírou inflace, což je určitě úspěch, který by bylo vhodné opakovat. Chystáme desítky investic, ve velkém finančním objemu, opět výzva i pro další roky. Zlepšujeme komunikaci s občany, samosprávami a akcionáři. Rádi bychom ve všech ohledech prezentovali VaK Zlín jako moderní a sebevědomou společnost.

Můžete prozradit také něco o připravovaných projektech?

Ze zásadních projektů chystáme další rekonstrukci přivaděče surové vody do úpravny na Klečůvce, máme v plánu rekonstruovat obě zlínské úpravny vody, budeme realizovat generální opravy velkých vodojemů, prověřujeme instalaci malých vodních elektráren, v běhu je příprava instalace FVE na vybraných objektech… A rovněž máme jednu krásnou vizi – vybudovat multimediální vodárenské muzeum v jedné staré a nádherné a dnes již nepoužívána úpravně vody…, ale více prozrazovat nechci 😊  Společným znakem přístupu společnosti je co největší zapojení společnosti do správy a obnovy svého majetku, a to při maximální efektivitě, kdy preferujeme komplexní rekonstrukce namísto dílčích oprav.

S tím samozřejmě souvisí zapojení dotačních prostředků. Partnerství a spolupráce: Plánujete ve vašich projektech spolupracovat s jinými organizacemi nebo institucemi?

VaK Zlín chce zvýšit aktivity v rámci SOVAK, prohlubovat spolupráci a komunikaci s ostatními VaK v ČR, podporuje projekt ivodarenství.tv a spolupracuje s řadou regionálních partnerů. Zmínit lze například partnerství a spolupráci s Dopravní společností Zlín-Otrokovice, se kterou připravuje na 8. června Den otevřených dveří v ČOV Zlín-Malenovice, nebo se společností Vodárna Zlín, se kterou uspořádá akci pro veřejnost v rámci připomenutí Světového dne vody 22. března. Již zmíněna byla daleko intenzívnější spolupráce se samosprávami, kterou chce VaK Zlín dále rozvíjet. I formou podpory místních akcí.

Jak plánujete zapojit do vašich projektů místní komunitu?

O své činnosti VaK Zlín pravidelně informuje na sociálních sítích Facebook a LinkedIn, kde také diskutuje s dalšími uživateli. Průběžně aktualizován je také web www.vakzlin.cz, který navíc čeká kompletní přestavba. Velký důraz klade i na komunikaci s veřejností prostřednictvím médií, kdy mezi ně plánuje zařadit v tomto roce i ivodarenství.tv. VaK také přímo oslovuje města a obce v regionu, s žádostmi o zveřejňování důležitých informací pro občany, například kde hlásit havárie, kde zjistit informace o odstávkách vody, jak si zajistit náhradní zásobování vodou atd. S představiteli samospráv se bude pravidelně setkávat, například v roce 2023 se uskutečnilo setkání spojené s prohlídkou ÚV Klečůvka.

Plánujete pro zlepšení služeb také nějaké nové technologie?

Zlepšení služeb a efektivita jsou základními kritérií pro uskutečnění investic. Příkladem může být vloni dokončená investice do rekonstrukce západní větve páteřního přivaděče pitné vody pro krajské město Zlín a jeho široké okolí (dennodenně zásobováno vodou více než 110 tisíc zákazníků). Napomohla výraznému snížení poruchovosti, snížení ztrátovosti vody během distribuce k zákazníkům, do díla není nutné investovat dalších 80 až 100 let.

Dalším příkladem technologického pokroku dosaženého rozsáhlou investicí může být ČOV Brumov-Bylnice. Díky novým technologiím došlo k výraznému zvýšení účinnosti zařízení. Například účinnost čištění dusíku se zvýšila na cca 72 procent, v případě fosforu na téměř 80 procent. ČOV zajišťuje likvidaci odpadních vod z města Brumov-Bylnice a okolních obcí Štítná nad Vláří-Popov, Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota, tedy z oblasti, kde žije cca 10 tisíc obyvatel.

Významným krokem v úpravě pitné vody byla rekonstrukce části ÚV Tlumačov v letech 2017-2018, kde v rámci společné investice s Moravskou vodárenskou, a.s. byly instalovány GAU filtry a doplněna technologie čištění prostřednictvím ozonu. Uvedená investice tak umožňuje eliminovat nežádoucí látky jako jsou např. pesticidy a léčiva, které je potřeba z upravované surové vody odstranit, ale také pomáhají zlepšit senzorické vlastnosti dodávané vody jako je chuť a pach. Cílem je tedy pokračovat v investicích, které jsou nositeli moderních novodobých technologiích jak v oblasti pitné, tak i odpadní vody.

Jakým způsobem se zaměřujete na digitalizaci a automatizaci ve vašich operacích?

Digitalizace a automatizace je dlouhodobým trendem naší společnosti. V roce 2020 bylo zprovozněno krizové a manažerské centrum pro celou obsluhovanou oblast, opět se jednalo o společnou investici s Moravskou vodárenskou, a.s. Tento dispečerský provoz, který funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu, umožňuje operativní řízení dodávané vody. VaK Zlín tak pokračuje v zabezpečování svých objektů a jejich postupné připojování na zmíněný dispečerský provoz vzhledem i k nadcházejícím změnám v rámci kybernetické bezpečnosti.

Zdroj a foto: VaK Zlín

 

11.2.2024 14.08, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

FOR FISHING 2024FOR FISHING 2024
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3