20. 9. 2021

16.11.2020 11.11, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Otevřený dopis zemědělských organizací ministru zemědělství ČR

Aktivní dialog s Ministerstvem zemědělství ohledně přípravy Strategického plánu k aplikaci Společné zemědělské politiky EU na příští období požaduje pět nevládních organizací. Jejich zástupci proto zformulovali následující otevřený dopis:

Vážený pane ministře, společná zemědělská politika na období 2023–2027 začíná nabývat jasných obrysů. Jednání na úrovni EU pokračují a výstupy z nich ukazují, kterým směrem se mohou jednotlivá opatření a způsoby produkce potravin v EU ubírat. Jedná se o zásadní proces, jehož výsledky budou mít vážné dopady nejen do zemědělského sektoru. Jako zástupci zásadní části zemědělské veřejnosti však sledujeme s vážnými výhradami přípravu klíčových dokumentů reformy SZP. Touto cestou Vás jako nejvyššího představitele sektoru zemědělství ve Vládě ČR žádáme, abyste změnil přístup k jednání a o přípravě reformy SZP a zahájil transparentní „finalizaci“ Strategického plánu SZP. Tento dokument by měl nastavit takovou politiku, která konečně posune naše zemědělství k ekonomicky, environmentálně i sociálně udržitelným způsobům hospodaření. Do tohoto procesu však musí být zapojeny všechny zainteresované strany.

Považujeme za naprosto nepřijatelné omlouvat absenci komunikace a spolupráce v procesu příprav Strategického plánu k SZP současným stavem pandemie COVID-19. Je pro nás rovněž naprosto nepřijatelné, že jako zástupci zemědělské veřejnosti a Vaši partneři v přípravě společné zemědělské politiky nemáme možnost se na přípravě Strategického plánu průběžně podílet. K připomínkám byl tento dokument zaslán až 4. 11. 2020 a to po mnoha urgencích. Zcela upřímně musíme konstatovat, že zaslaný materiál pak působí jako silně nekonzistentní, účelově koncipovaný, postrádá jakékoliv návrhy variantních řešení či sazeb jednotlivých typů intervencí. Po tak dlouhé době na přípravu strategického plánu a několika letech vyjednávání reformy SZP je rovněž naprosto neakceptovatelné, že na připomínky k tak zásadnímu dokumentu je stanovena lhůta pouhých 16 dní! S ohledem na prozatím neskončená jednání trialogu o konečné podobě reformy SZP, které mohou přinést ještě řadu významných úprav, je tento postup neočekávaný.

Na základě četných zkušeností z předchozích jednání, musíme konstatovat, že se značnými obavami očekáváme vypořádání našich připomínek k návrhu Strategického plánu. Je totiž evidentní, že intervence (a pravděpodobně i sazby) jsou již ve své finální podobě a dosavadní způsob (ne)zveřejňování informací ze strany Vámi vedeného ministerstva vzbuzuje dojem účelové nevůle k jakýmkoliv výrazným změnám. Chápeme, že víceletý finanční rámec a povinnosti ze strany nastavení SZP jsou stále předmětem jednání, ale to neomlouvá skutečnost, že nemáme k dispozici návrhy variantních řešení (jak tomu bylo například v rámci pracovních skupin k nastavení ANC oblastí v minulosti) nastavení intervencí, kalkulace sazeb a nejsou svolány pracovní skupiny, na kterých by se vydiskutovalo otevřeně, jak na základě SWOT analýz, které jsou velmi dobře připraveny, budeme v sektoru zemědělství reagovat.

Společná zemědělská politika není pouze politika zemědělství, je zásadním dokumentem údržby krajiny, chovu zvířat, kvality půdy, vody a biodiverzity. Zemědělci, jako správci statků, hospodáři naší krajiny, musí být motivováni k tomu, aby hospodařili konkurenceschopně, zároveň co nejšetrněji vůči životnímu prostředí a co nejodpovědněji vůči veřejnosti. Zemědělská politika nabízí prostor, jak toto realizovat pouze za předpokladu, že bude nastavena ve spolupráci s těmi, kdo za ni v praxi ponesou odpovědnost.

Za zemědělské nevládní organizace a členy MV PRV musíme konstatovat, že zapojení podstatné části zemědělské veřejnosti do přípravy Strategického plánu SZP a jednotlivých intervencí vnímáme jako zcela netransparentní a nedostatečné.

Vyzýváme Vás, k urychlené diskusi ve formě pracovních skupin (nyní samozřejmě online) dle jednotlivých témat a podkladů ze SWOT analýz. Jejich přenesení do Strategického plánu je v současné podobě naprosto nedostatečné, neadekvátní a účelové.

Žádáme Vás touto cestou o diskusi nad relevantními daty a informacemi, která povede ve vzájemné spolupráci k zemědělsky konkurenceschopné, vůči životnímu prostředí šetrné a veřejnosti férové zemědělské politice.

Zdroj: ASZ ČR, SMO, PRO-BIO, ČMSZP, SMA ČR

16.11.2020 11.11, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA KLADSKÁNAUČNÁ STEZKA KLADSKÁ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2021>>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3