22. 6. 2021

Olomoucká univerzita provádí průzkum významu a existence rybníků

Univerzita Palackého v Olomouci  rozesílá v těchto dnech na obce a v nich působící zájmové organizace dotazník, jehož ambicí je zmapovat existenci rybníků na území ČR a případnou vůli dříve zaniklé rybníky opět obnovit. Dotazník skončil i v redakci portálu Naše voda.

Dotazník je součástí výzkumu NAZV KUS QJ1220233 Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření vodními a půdními zdroji v ČR.

Účel dotazníku: Má smysl obnovit zaniklé rybníky/jakou cenu má pro obec rybník v obvodu obce (míněno včetně extravilánu)?

Respondenti: starostové, pracovníci obcí, správci území

  1. Nachází se ve vaší obci (katastru) alespoň 1 rybník? (Časový horizont: současná doba cca do 10 let)

a) ano, více než 1

b) ano, jeden

c) ne

2. Jedná se o obec  …………………………….  s počtem obyvatel (zatrhněte):

a) do 500

b) do 2000

c) nad 2000

3. Nacházely se ve vaší obci rybníky?

a) ano, zanikly mezi roky 1950 a 1980

b) ano, zanikly mezi roky 1900 a 1950

c) ano, zanikly před rokem 1900

d) ano, neznám přesněji dobu jeho zániku

Pokud jste na otázku č.1 odpověděli ne,  pokračujte  otázkou č. 5. hlavní částí dotazníku.

4. K jakému účelu slouží rybník/rybníky ve vaší obci? (možno zatrhnout i více možností *)

a) chov ryb, (chovný rybník)

b) krajinotvorná funkce

c) plní funkci rezervoáru vody

d) rekreace, sportovní rybolov, plavání

e) jiný účel, vypište ..…………………………………

* V případě, že je v katastru obce více rybníků, uveďte případně název a účel jednotlivých rybníků do následujícího volného místa:

HLAVNÍ ČÁST DOTAZNÍKU:

5. Bez ohledu, zda rybník/rybníky máte v obci, jaký význam má rybník pro obec?

a) velký, velmi významný prvek v obci

b) spíše velký

c) spíše malý

d) malý, nemá žádný význam

Rybník (vodní plocha) vyžaduje finanční prostředky na jejich údržbu, rekonstrukci  případně výstavbu nové plochy. S ohledem na tuto skutečnost:

6. Souhlasil/a byste s výstavbou nové vodní plochy, případně obnovy bývalého rybníka na katastrálním území obce?

a) ano, finanční prostředky by nebyl problém sehnat

b) ano, ale museli bychom sehnat finanční prostředky, a to je problém

c) ne je to zbytečná investice

d) ne, jiný důvod; uveďte jaký …………………………………………………..

7. Víte na koho se v případě zajištění finančních prostředků na výstavbu či obnovu rybníků obrátit?

a) ano

b) ne

8. Domníváte se, že je dost informací pro žadatele o dotace na výstavbu/obnovu rybníka (vodní plochy), ve smyslu, jak postupovat, na koho se obrátit, apod.? (Tímto je míněna celá problematika včetně doporučení, jak má rybník (vodní plocha) vypadat a jaký účel by měl v konkrétním území plnit.)

a) ano, snadno dostupné (různé formy, elektronicky, tištěné, školení, aj.)

b) ano, ale jen omezená forma, pro někoho to může být nedostupné (např. jen brožury)

c) spíše ne, informace jsou ojedinělé, těžko se shánějí

d) ne, je to velmi složité se v této problematice zorientovat

9. Kde byste Vy osobně informace k vybudování/obnově rybníků hledal? (I více možností, v případě více možností podtrhněte nejvýznamnější)

a) odborný časopis, metodiky

b) media, internet,

c) osobní setkání např. AOPK, agentury MZe

d) osobní, spíše technické odborné školy, projektové firmy

d) jiné, uveďte  ………………………………………………………………….…

10. Označte číslem 1 až 5 (tj. známkou jako ve škole, 1 = výborná, 5 = nedostatečná), jaké typy informací si myslíte, že jsou žadatelům o dotace přístupné pro podání a realizaci projektu na výstavby/obnovy rybníků?

Druh informací:

hodnocení

Technické parametry k vybudování/obnově plochy rybníků

Ekonomické informace, náklady, přínosy projektu

Jak vyplnit a připravit projekt

Jak dále využívat plochu rybníka, příklady dobré praxe

Údržba rybníka, následní péče o vodní plochu

Jiné (vypište):

11. Představte si situaci, že byste dnes žádal o dotaci na výstavbu/obnovu rybníků. Za jakých podmínek kofinancování byste ho ještě byl/a ochoten/a realizovat?

Zdroje EU + ČR  %

Vlastní zdroje%

Ano/ne

90

10

80

20

70

30

60

40

50

50

40

60

30

70

20

80

10

90

12. Máte přehled o tom, zda-li a případně kde se nacházel(y) v minulosti rybníky?

a) ano, mám prostudované historické mapy, pozemkové knihy apod.

b) myslím, že ano

c) ne, ještě jsem se tím nezabýval

13. Máte v obci, nebo v okolí zájmovou rybářskou organizaci?

a) ano, v obci jsou občané organizováni v MRS / ČRS

b) ano, v obci máme vlastní rybářskou organizaci

c) ano, v okolních obcích je vlastní rybářská zájmová organizace (v případě realizace nového rybníka, nebo obnovy zaniklého, se předpokládá, že se zapojí do údržby a obhospodařování)

d) ne

14. Otevřená otázka: Co by se mělo podle Vás hlavně změnit v budoucnu pro vodní režim v krajině?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Adresa pro zaslání poštou:

Renata Pavelková, katedra geografie, PřF, UP,  17. listopadu 12, Olomouc 771 46;

Adresa pro zaslání emailem

r.pavelkova@upol.cz, 775772311

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

15.10.2014 5.11, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

LČR Vracíme vodu lesu, Jordán II.LČR Vracíme vodu lesu, Jordán II.
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<June 2021>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4