27. 5. 2020

Od 1. září platí zákaz splouvání části Střední Moravy

Úsek Střední Moravy od jezu Chomoutov po obec Horka nad Moravou bude od soboty 1. září až do konce tohoto roku nepřístupný pro vodáckou turistiku. Upozornila na to dnes mluvčí státního podniku Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Důvodem je podle Tomíčkové údržba břehových porostův úseku od jezu Chomoutov až po obec Horka nad Moravou. Ta znepřístupní pro vodáky v období 1.9. – 31.12.2012 celou Střední Moravu. Správce toku společně s firmou Ivan Tyl, která vyhrála výběrové řízení, vykácí převážně geograficky nepůvodní topoly kanadské. Stromy byly vysázeny ve stejném období, nyní společně dožívají a hrozí zvýšené riziko jejich pádu do vodního toku.„Kácet se budou pouze dřeviny na pozemcích, se kterými máme právo hospodařit,“uvedl ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Dřeviny ke kácení vybrali podle něj pracovníci podniku při společných prohlídkách se Správou CHKO Litovelské Pomoraví. Soustředili se na porost, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (věk, prosychavost) nebo nestabilitě (podemleté kořeny, náklon) hrozil vyvrácením do toku. V těchto případech pak mohou vzniknout zátarasy z naplaveného dřeva a v zimě ledové bariéry, které zužují průtočný profil toku, zhoršují odtokové poměry a vzdouváním vody ohrožují okolní pozemky. „Ostatní dřeviny včetně keřů budou během zásahů v maximální míře šetřeny a v případě poranění odborně ošetřeny tak, aby mohly obsadit uvolněný prostor,“ ujistila ekoložka závodu Tereza Bilachová.

Neudržované porosty výrazně usnadňují destrukci břehu, který neudrží váhu přerostlých dřevin a po jejich vyvrácení a vytržení kořenového balu vznikají velké škody. Poté navazuje postupující vodní eroze a ničení přilehlých pozemků. Dřevorubci ponechají bez zásahu i torza stromů, která nehrozí vyvrácením a mohla by být potenciálním útočištěm různých živočichů, zejména brouků. „Práce se uskuteční pouze při dostatečné únosnosti terénu a mimo období hnízdění ptáků,“ dodala Bilachová.

Zásah na břehových porostech uvolní prostor domácím dřevinám, které jsou v podrostu, případně je vysadí správce toku na jaře 2013. Budou to zejména duby, jasany, javory a olše. Podle zkušeností ochranářůz Litovelského Pomoraví mohou po vykácení jednodruhových a stejnověkých břehových porostů vzniknout porosty hodnotnější, jak z pohledu ochrany přírody, tak i správy vodního toku.

Naše voda

 

 

31.8.2012 9.27, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31