12. 8. 2020

Od dubna platí změny v katastrální vyhlášce

Co nového přináší tato vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb. a jakým způsobem se její přijetí odrazí na činnosti katastrálních úřadů, rozebírá web obecniportal.cz.

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) je prováděcím předpisem k zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dne 20. 3. 2017 nabyla platnosti vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění výše uvedená katastrální vyhláška (dále jen „změnová vyhláška“), s účinností od 1. 4. 2017.

V prvé řadě je nutné uvést, že tato změnová vyhláška byla připravena na základě poznatků z praxe (od nabytí účinnosti původní katastrální vyhlášky) a také požadavků odborné veřejnosti i katastrálních úřadů, a reaguje zejména na nepřesnosti, které se vyskytly při provádění zápisů do katastru nemovitostí. Nemění postupy katastrálních úřadů při vedení a správě katastru, ale spíše zpřesňuje textu stávající katastrální vyhlášky dle zkušeností z praxe, a odstraňuje některé výkladové problémy.

Informace o podaném dovolání či ústavní stížnosti zveřejňované v katastru

Nově se dle změnové vyhlášky bude v katastru nemovitostí zveřejňovat informace o podaném dovolání či ústavní stížnosti, které směřují proti rozsudku, na jehož základě byly provedeny zápisy vlastnického či jiného práva do katastru nemovitostí, a to zejména z důvodu ochrany dobré víry osob jednajících v důvěře v zápis v katastru nemovitostí.

Jednodušší doplňování údajů o nedostatečně identifikovaných vlastnících

Změnová vyhláška také zjednoduší proces doplňování údajů o osobách, které jsou v katastru nemovitostí nedostatečně identifikovány, a to hlavně z důvodu, že údaje o nich byly převzaty z velmi starých listin. Napříště tak bude možné tyto údaje doplnit na základě prohlášení příslušné osoby, které se zápis týká, ve formě notářského zápisu (s požadovanými náležitostmi).

Změnová vyhláška dále umožní na základě požadavku vlastníka, či jiné oprávněné osoby (která je osobou fyzickou), evidovat v katastru nemovitostí rovněž údaj o akademickém titulu, vědecké hodnosti a označení akademického pracovníka vysoké školy titulem docent nebo profesor.

Slučování parcel s věcným břemenem

Na ukotvení zásady superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě), jež se do civilního práva opět vrátila s účinností nového občanského zákoníků v roce 2014, tedy spojení stavby s pozemkem, pak změnová vyhláška reaguje ve vztahu ke slučování parcel nebo jejich částí v případě, kdy bylo věcné břemeno zřízeno pouze ke stavbě. V případě, že věcné břemeno bylo zřízeno pouze ke stavbě, která se stala součástí pozemku, nebrání tato skutečnost případnému sloučení parcel, jelikož se toto věcné břemeno vztahuje k jasně definované části pozemku.

Další změny se pak týkají například sbírky listin a upřesnění podoby písemností, které se do nich ukládají, dále pak problematiky ověřování pravosti podpisů, nové úpravy revize údajů katastru nemovitostí, a změnová vyhláška rovněž reflektuje změny jiných právních předpisů v souvislosti s novelizací exekutorského zástavního práva.

Zdroj: https://www.obecniportal.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

5.4.2017 7.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6