26. 5. 2020

Obyvatele Nové Olešky už nebude děsit déšť

Více než půlkilometrové koryto pravobřežního přítoku Bynoveckého potoka u obce Nová Oleška na Děčínsku v Ústeckém kraji obnovil podnik Lesy ČR. Stavba přišla na 2,9 milionů korun, oznámila mluvčí podniku Eva Jouklová.

Podnik do protipovodňové stavby vložil 1,2 miliony korun, dalších 1,7 milionů korun plynulo prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Nevhodné úpravy toku provedené v minulosti vedly k tomu, že přítok Bynoveckého potoka odváděl vodu z volné krajiny a v níže položených částech toku, v obci Nová Oleška, zase hrozily i při malých dešťových srážkách povodně. Proto podnik Lesy ČR coby správce přítoku Bynoveckého potoka vodní koryto upravil. „Vytvořili jsme tůň s přetékanou hrází. Tok jsme rozvolnili v novém mělkém meandrujícím korytě dlouhém 518 metrů, širokém kolem jednoho metru a hlubokém maximálně půl metru,“ popsala Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků oblast povodí Ohře z Lesů ČR. Ve starém korytě vznikla soustava tůní a mokřadů. Nové průtokové hrazení chrání okolní pozemky proti povodním. „Upravili jsme také stávající rybník,“ dodala Kučerová.

Potok pramení v lesních porostech na severovýchodním svahu Popovičského vrchu, protéká lesy, loukami i pastvinami a před zaústěním do Bynoveckého potoka také intravilánem obce Nová Oleška. Úprava toku a zadržení vody v krajině má kromě jiného příznivý vliv na rozvoj živočišných druhů vázaných na vlhké a mokřadní biotopy a tekoucí vody, jako je užovka obojková, ropucha obecná, čolek obecný, čolek horský, ještěrka živorodá, mlok skvrnitý, rosnička zelená, skokan skřehotavý i zmije obecná.

Naše voda, foto: Lesy ČR

31.8.2015 0.15, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31