8. 7. 2020

25.3.2019 13.24, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Obyvatelé v Lenešicích budou mít od SVS nový vodovod a kanalizaci

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2019: V Lenešicích v ulici Boženy Němcové provede rekonstrukci kanalizace v délce 308 metrů a vodovodu v délce 305,5 metrů pro 80 napojených obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Mario Böhme.

Vodovod je v této lokalitě tvořen potrubím z PVC v dimenzi DN 100 a pochází z roku 1970. Je již dožilý s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je tvořena betonovým potrubím DN 300 a DN 500, byla uvedena do provozu již v roce 1922. Kamerová prohlídka prokázala korozi nad 50 %, praskliny, nátok balastních vod, a v některých úsecích protispád. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Zároveň se jedná o koordinaci s obcí Lenešice, která v ulici Boženy Němcové plánuje obnovu povrchů komunikace. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 308 metrů a vodovodu v délce 305,5 metrů.

Stávající stoka bude nahrazena úsekem sklolaminátového potrubím CC GRP DN 500 mm a to v délce 168,5 metrů a úsekem kameninového potrubí KTH DN 300 mm v délce 139,5 metrů, zároveň dojde k přepojení 24 ks stávajících kanalizačních přípojek a 7 stávajících uličních vpustí. Výměna stávajícího vodovodu bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE 100 RC d90 mm v celkové délce 305,5 metrů, včetně přepojení 23 ks stávajících vodovodních přípojek. Stavba bude prováděna otevřeným paženým výkopem. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. února 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zdroj: SVS, zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

 

25.3.2019 13.24, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

RAŠELINIŠTĚ PERNINKRAŠELINIŠTĚ PERNINK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2