22. 8. 2019

10.4.2019 7.21, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Obyvatelé části Liberce se mohou těšit na 600 metrů nového vodovodu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí plánovanou investiční akci roku 2019: V Liberci, v ulicích Pastýřská, Budyšínská, Durychova a Tržním náměstí, vyměníme přes 600 metrů vodovodu. Uvedl to mluvčí SVS Mario Böhme.

V ulici Pastýřská a na Tržním náměstí se nachází vodovodní řad z litiny, uvedeným do provozu v roce 1954. Vodovodní potrubí je zastaralé, zkorodované a poruchové. Dále se na Tržním náměstí nachází řad z polyetylenu z roku 1963, který bude v rámci rekonstrukce zrušen, a přípojky budou přepojeny na souběžně vedený vodovod z litiny. Dále dojde k výměně litinového potrubí v ulicích Durychova a Budyšínská, kde město v křižovatce s Tržním náměstím plánuje rekonstrukci komunikace. Kanalizace v uvedené lokalitě je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu z tvárné litiny v dimenzích DN 100, DN 250 a DN 300 v celkové délce 608,30 metrů. Součástí rekonstrukce řadů je přepojení stávajících vodovodních přípojek. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Veškeré potrubí z tvárné litiny bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizornim povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. března 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce v těchto dnech začaly. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. října 2019. Související investicí je rekonstrukce komunikace, rekonstrukce odlehčovací stoky, přeložka vodovodu a výstavba dešťové kanalizace. Investorem těchto staveb je Statutární město Liberec.Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Zdroj SVS, zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

 

10.4.2019 7.21, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1