1. 3. 2024

8.12.2023 11.36, Rubrika: Vodovody a kanalizace

O čem se diskutovalo na konferenci Nové trendy v čistírenství

Konference Nové trendy v čistírenství XXVI se stala opětovným setkáním odborníků z oblasti vodního hospodářství, kde byly představeny nejnovější poznatky a inovace v oboru. Tento rok byl program konference rozdělen do tří klíčových sekcí: Komunální odpadní vody, Průmyslové odpadní vody a Inovativní technologie, které reflektovaly stávající výzvy a směřování vodního hospodářství.

Více než 200 odborných účastníků zaplnilo sál, což svědčí o velkém zájmu o témata konference. A co se během konferenci dozvěděli a o čem se diskutovalo? Dopolední blok prvního dne konference byl věnován tématu Komunální odpadní vody. Úvodní přednášku na téma Testování recyklace vody pro zálivku na ÚČOV zahájil prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Profesor představil mezinárodní projekt nazvaný Používání chytrých řešení ve vodním hospodářství, do kterého se zapojila i Česká republika. Profesor Wanner dále informoval o snaze prosadit do českého vodního práva nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2020/741, které se týká minimálních požadavků na opětovné využívání vody.

Po profesoru Wannerovi následovala společná přednáška Ing. Radka Vojtěchovského, z ENVI-PUR a Ing. Lenky Procházkové z ČEVAK, na téma ČOV pro malé zdroje znečištění. Společně představili a zhodnotili praktické zkušenosti s provozováním menších čistíren odpadních vod, jejich výhody i úskalí. Během přednášky zazněly i informace o uhlíkové stopě, která je v současné době velmi diskutovaným tématem napříč obory. Malé i centrální čistírny vyšly z výpočtů téměř srovnatelně oproti často využívaným septikům a jímkám, jejichž uhlíková stopa je znatelně vyšší.

Diskuse o regulaci odpadních vod a způsobech, jak minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, jsou stále v popředí zájmu. Různé legislativní návrhy a iniciativy jsou vyvíjeny a projednávány, aby se zlepšila udržitelnost a ochrana životního prostředí v Evropské unii. Jednou z nich je i Směrnice o čištění městských odpadních vod, její stav přednesl detailně ve své přednášce Ing. Filip Wanner, Ph.D.

Mgr. Ing. Lukáš Vidrna z Vodohospodářské společnosti Benešov a.s. představil praktickou spolupráci mezi investorem, provozovatelem, projektantem a zhotovitelem v přednášce Od projektu k trvalému provozu – Zkušenosti provozovatele ze stavby čistíren odpadních vod. Detailně byla popsána výstavba čtyř čistíren odpadních vod (Kamenice, Čerčany, Libeř a Libeň), kde probíhala intenzifikace ČOV. Tato přednáška poskytla účastníkům zajímavý úhel pohledu na náročnost rekonstrukce čistíren odpadních vody za nepřerušeného provozu.  Závěrem své přednášky vyzdvihl důležitost komunikace a týmové spolupráce a mezi výše uvedenými subjekty.

Přednáška Ing. Mariky Tringelové z textilní společnosti Tebo o vlivu spotřebitele na míru znečištění textilních odpadních vod přinesla zajímavé informace. Dozvěděli jsme se, že spotřeba textilních výrobků je čtvrtá nejvyšší z hlediska vlivu na životní prostředí, a také, že textilní průmysl je třetím největším odběratelem vody na světě. Věděli jste například, že nejvíce vody se spotřebuje při výrobě černých látek?  Ing. Tringelová v návaznosti na to představila „Strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky“ s cílem snížit zátěž textilních výrobků na životní prostředí. Tato strategie zahrnuje uvádění na trh výrobků z recyklovaných vláken a nahrazení „rychlé módy“ prodejem kvalitních, udržitelných a cenově dostupných textilních výrobků. Společnost Tebo se angažuje v odpovědných opatřeních, včetně vodního auditu a snahy o snížení spotřeby vody ve vlastním podniku.

Na téma vodního auditu posléze navázala Ing. Žaneta Ťopková, Ph.D., z ENVI-PUR, která vysvětlila metodiku vodních auditů a jejich důležitost pro firmy. Detailně popisovala zkušenosti s auditními procesy u průmyslových firem s důrazem na jejich potenciální úspory ve vodním hospodářství.

Odpolední přednáška s názvem Využití vodárenských technologických procesů při čištění odpadních vod – realita bez zbytečných skrupulí byla přednesena Milanem Drdou, jednatelem ENVI-PUR, místo ing. Pavla Dobiáše. Přednáška zdůraznila využití vodárenských technologií při čištění odpadních vod a poukázala na prolínání či přímo budoucí spojení oborů úpravy vody a čištění odpadních vod. Přednáška dále ukázala nové možnosti využití flotace a membránových technologií, výzvy v odstraňování mikropolutantů a čištění a recyklaci odpadních vod.

Důležitost poloprovozních testů, které by měly stát na začátku každého projektu, zdůraznil svou přednáškou Ing. Radek Vojtěchovský z pořádající společnosti ENVI-PUR. Tyto testy jsou klíčové pro ověření fungování technologie v reálných podmínkách ještě před návrhem a realizací. Pomáhají optimalizovat procesy, odhalovat rizika a nedostatky, a přizpůsobit parametry technologie podle reálných dat a zkušeností. Vojtěchovský prezentoval tři hlavní poloprovozní jednotky společnosti ENVI-PUR: Variabilní MBR model, IMPACT a RETRO. Každá z těchto jednotek má svůj specifický účel, který autor následně představil.

Na závěr celého dne se všichni účastníci setkali na neformálním společenském večeru, který jsme prožili v příjemné atmosféře, za zvuků skupiny Two Towers Hulu Jazz. Večer se trochu protáhl, ale v devět ráno následujícího dne byl již sál opět téměř plný posluchači a konference pokračovala v odborném programu.

Nelehkého úkolu první ranní přednášky ze sekce Inovativní technologie se zhostil Ing. Miroslav Maršík, ze společnosti ENVI-PUR, s tématem Využití mikrobublinné flotace v čištění průmyslových odpadních vod. Zpřísňují se požadavky na čištění odpadních vod v průmyslu, spousta firem si toto téma vzala jako svou „společenskou odpovědnost“ a přes vodní audity hledá řešení nejen k záchraně životního prostředí, ale také k úsporám. Jako inovativní technologii představil mikrobublinnou flotaci, která byla vyvinuta jako provozně méně náročná, s až 90% úsporou energie. Mikrobubliinná flotace je jednodušší alternativa k flotaci rozpuštěným vzduchem (DAF) se stejnou účinností. Na konkrétních případech, které již u svých zákazníků společnost realizovala, pak Ing. Maršík prezentoval posluchačům konkrétní kroky od pilotních testů až po finální úspěšnou realizaci navrženého a ověřeného řešení.

Přednáška Tomáše Lederera z Technické univerzity v Liberci se zaměřila na odstranění farmak z biologicky čištěných odpadních vod. Prezentovala výsledky projektu PHARWAT, který hledá účinné technologie k eliminaci farmaceutických látek z čistíren odpadních vod. Cílem je zabránit škodlivému účinku těchto látek na životní prostředí. Zkoumány jsou cesty k odstranění farmak z čistíren odpadních vod, průmyslových odpadních vod a z farem. Testy kvarterního čištění proběhly v laboratořích a na pilotních jednotkách. Použity byly různé filtrační metody a technologie odstranění mikropolutantů a oxidovaných produktů, přičemž kombinace sorpce a oxidačního procesu byla účinná.

Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D., se ve své přednášce rovněž zabýval podobnou problematikou, kde diskutoval o čištění ultrafiltrovaného odpadního odtoku z ČOV. Zaměřil se na mikrobiální parametry a spektrum mikropolutantů, a zdůraznil důležitost odstranění zdravotních rizik spojených s opakovaným využitím vyčištěných odpadních vod. Kombinace pokročilých oxidačních procesů, sorpce a hygienického zabezpečení ukázala efektivitu v eliminaci mikropolutantů, mikrobiálních parametrů a genů antibiotické rezistence z ultrafiltrovaného odpadního odtoku z ČOV.

Na závěr celé konference přednesla mimo stanovený program velice zajímavou přednášku Ing. Zuzana Sirotná z Úradu verejného zdravotníctva SR na téma Monitoring odpadových vôd na přítomnost viru SARS-CoV-2 na Slovensku. Její prezentace nejenže oslovila publikum, ale také na závěr celého bloku rozpoutala zajímavou diskuzi.

Děkujeme všem 37 partnerům konference za jejich podporu, přednášejícím za zajímavá témata a posluchačům za skvělé dva dny. Těšíme se na setkání opět v roce 2025!

A pokud je vaší oblastí zájmu i úprava pitné voda a celá její problematika, dovolujeme si vás pozvat na další ročník konference Pitná voda 2024, který se bude konat od 3. do 6. června 2024 opět v Táboře. Podrobnější informace najdete zde.

www.sovak.cz

 

8.12.2023 11.36, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

FOR FISHING 2024FOR FISHING 2024
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31