6. 6. 2020

4.9.2019 5.33, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Nový česko-německý projekt zmapuje šumavskou flóru

Projekt s názvem „Květena Šumavy“, na němž spolupracují botanici z České republiky i Německa, unikátním způsobem propojí a rozšíří dostupná data o cévnatých rostlinách na Šumavě bez ohledu na státní hranice. Informoval o tom mluvčí Národního parku (NP) Šumava Jan Dvořák.

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity společně se Správou NP Šumava, Správou NP Bavorský les a Národními přírodovědnými sbírkami Bavorska (SNSB) zahájila rozsáhlý výzkum šumavské flóry. Projekt zúročí dlouhou historii výzkumu šumavské flóry a představí široké veřejnosti prostřednictvím webové aplikace všechny šumavské rostliny. „Výzkum šumavské květeny má sice na obou stranách hranice dlouhou tradici, ale celková syntéza narážela na odlišné metodické přístupy v jednotlivých zemích. Svou roli v minulosti sehrálo samozřejmě také omezení spolupráce vinou politické situace a jazykové bariéry. Hlavní přínos projektu spatřujeme v propojení poznatků a jejich snadné sdílení do budoucna.“ vysvětluje odborný garant projektu Milan Štech z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V rámci projektu budou aktualizovány údaje o výskytu jednotlivých druhů rostlin. Hlavní pozornost se zaměří na druhy vzácné a ohrožené, které v posledních letech z různých důvodů rychle ustupují. Nově získané informace o aktuálním ohrožení a ekologických nárocích budou základem pro vytvoření seznamu ohrožených rostlin Šumavy bez ohledu na státní hranice a pro rozhodování o způsobu ochrany jak druhů, tak ekosystémů, na které jsou vázány. V rámci projektu budou provedeny i aktivní ochranářské zásahy na podporu populací nejohroženějších druhů.

„Projekt se však neomezuje jen na ohrožené a chráněné druhy, ale zabývá se i druhy běžnějšími. Zvláštní pozornost je pak věnována skupinám kritickým, které vyžadují studium za pomoci klasických i moderních biologických metod. Na tomto výzkumu se podílí velké množství špičkových odborníků z oboru,“ říká odborný garant projektu za Správu NP Šumava Romana Roučková. V letošním roce se výzkum zaměřil mimo jiné na zmapování rozšíření dvojníků: druhů, které jsou si na první pohled velmi podobné a proto jsou často zaměňovány. Protože se však geneticky liší, lze je spolehlivě rozlišit za pomoci molekulárních metod, které budou pro řešení projektu využity. Dobrými příklady takových dvojníků jsou druhy z dobře známých rodů plicník, kopretina nebo zvonek. Probíhající výzkum zodpovídá dosud nezodpovězené otázky a odhaluje zajímavé rozdíly v rozšíření těchto dvojníků, které odrážejí jak historické šíření rostlin na Šumavu, tak odlišné ekologické nároky jednotlivých druhů.

Aktuální i historický výskyt všech šumavských rostlin bude prezentován na společné česko-německé webové stránce formou síťových map rozšíření v horském stupni Šumavy. Jednotlivé rostliny budou představeny na fotografiích z území Šumavy a dvoujazyčnými charakteristikami jejich ekologických nároků, ohrožení, významu a historie nálezu v území. Výsledky budou také představeny na plánované výstavě i informačních tabulích pro návštěvníky Šumavy a to vše v nadcházejících dvou letech.

Projekt č. 216 s názvem Květena Šumavy je podpořen z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020″.

Zdroj a foto (dřípatka horská): NP Šumava

4.9.2019 5.33, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5