28. 11. 2020

Novela vládního nařízení nepřímo zvýší ceny vody

Novela Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., která v současné době čeká za projednání v kabinetu, bude ve svých důsledcích znamenat neodůvodnitelné zdražení vody. Vyplývá to ze stanoviska Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), které má portál Naše voda k dispozici.

Uvedené Nařízení vlády totiž zpřísňuje limity BAT (tzv. „nejlepších dostupných technologií“) pro čistírny odpadních vod (ČOV), které většina z nich není schopna splnit. To v praxi znamená další a zbytečné investice do nových technologií, které budou mít dopad do cen vodného a stočného. Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které je předkladatelem návrhu, přitom na něm nehodlá nic měnit. Podle ministra Richarda Brabce „existuje na textu této novely po mnohaměsíčním jednání shoda tří hlavních spolupředkladatelů, tedy kromě MŽP také Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu“. Příslušné limity podle Brabce novela přitom zohledňuje.

Jak ale vyplývá z diskusí o zmiňovaných limitech, od podkladů k návrhu MŽP se distancoval i jejich údajný autor Jan Foller z odborné skupiny CzWA pro řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Důkazem je text na webu CzWA (http://os-rep.czwa.cz/index.php/clanky-prednasky/47-fosfor-zhave-tema.html, v němž se mimo jiné uvádí: „Jeden z takových pokusů, odborníky z CzWA, operativně svolaný diskuzní seminář s názvem: „Možnosti optimalizace procesu odstraňování dusíku a fosforu na současných ČOV“ (02/2016, AQUATIS, Brno), kde byly s příslušným komentářem presentovány výsledky provozních experimentů na testovaných, reálných ČOV, vedl a hned dodejme nezaslouženě, přímo k eskalaci, tentokrát však již úžeji zaměřené diskuse nad objektivními možnostmi snižování odtokových koncentrací fosforu na současných ČOV a nad náklady s tímto spojenými. Pověstné „čertovo kopýtko“ spočívalo především v uvedení intervalu hodnot koncentrací fosforu 0,2 – 1,0 mg/l, které jsou, ovšem za přesně definovaného a známého stavu stokové soustavy, dlouhodobě a běžně, dosahované na několika zmíněných sledovaných ČOV. Nebylo chybou autorů jedné z dotčených přednášek, uvedení dosažených výsledků, ale problém lze spatřovat ve vytržení hodnoty 0,2 mg/l PCelk. z kontextu celého referátu a uvádění této hodnoty pracovníky MŽP, jako běžně dosažitelné, na veřejných
fórech, obhajujících uvedenou novelu zákona a dokonce, jako autorem textu doporučený interval pro tabulku „BAT“, aktualizovaného NV. Tento zavádějící krok obhájců „novely“ na MŽP, poškodil nejen autory popisovaných a dodejme, trvale úspěšných, provozních testů, ale podle mého názoru i do budoucna zkomplikoval případnou debatu nad novou a racionální verzí novel dotčeného zákona a NV, které, podpořeny i kroky v investiční politice státu, budou v nejbližší době jistě nezbytné.“ NV – míněno nařízení vlády 401/2015 Sb.“.

To v praxi znamená, že připravená novelizace limitů BAT jde nad rámec technologických možností v provozu stávajících, byť i nedávno modernizovaných či dokončených ČOV. Podle SOVAK ČR se schválením novely Nařízení vlády 401/2015 Sb., do našeho vodního práva dostane předpis, není postaven na reálných hodnotách. Limity požadované pro technologie BAT, zejména pro ukazatel PCELK (celkový fosfor) jsou bez dalších investic do již modernizovaných či nově vybudovaných čistíren odpadních vod nesplnitelné v běžném provozu a povedou tudíž k penalizaci provozovatelů ČOV. ČR by přitom mohla využít systému, který funguje v sousedním Německu, který je postaven na kombinaci přijatelných a skutečně i „sociálně únosných“ limitů pro technologie BAT a motivujících poplatků za vypouštěné znečištění vody, který se v praxi osvědčil.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

10.10.2016 13.37, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6