6. 7. 2020

Nové požadavky na čištění vod vyvolají investice za 1,25 miliardy

Návrh metodického pokynu k nařízení vlády, které má nahradit současné nařízení vlády č. 61/2003 Sb., týkající se limitů látek v odpadních vodách vypouštěných do vod povrchových, zdraží významným způsobem cenu vody v ČR.

Vyplývá to z analýzy návrhu, kterou si nechalo zpracovat Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Uvedený metodický pokyn přitom zpřísňuje takzvané limity BAT (nejlepší dostupné technologie) pro veškeré stávající čistírny odpadních vod (ČOV) v ČR nad rámec požadavků EU, konkrétně směrnice č. 91/271/EHS.

Takové limity v současné době prakticky žádná ČOV v ČR nesplňuje a všechny proto musí investovat do nových technologií. Tím se podle analýzy zvýší ročně náklady na odpisy vynucených technologií ve výši zhruba 700 milionů korun, a zároveň se ročně zvýší provozní náklady ČOV přibližně o 550 milionů korun. Potřebné technologie musí především zajistit terciální srážení fosforu.

Proti návrhu novely, který připravilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP), se postavilo ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu a obchodu i Hospodářská komora ČR s poukazem na skutečnost, že MŽP nedostatečně zpracovalo dopad opatření v rámci RIA. MŽP přesto odeslalo svůj návrh do EU, aniž by byl tento návrh přijat v ČR. Proti materiálu se staví také legislativní rada vlády, která má k němu obdobné výhrady, jako výše zmiňovaní oponenti.

Podstatné je, že uvedeným opatřením by vzrostly v ČR ceny stočného v průměru o 12 procent, aniž by se přitom zvýšila kvalita tekoucích vod v ČR. Precizně vyčištěná voda (uvedené opatření se týká vypouštění vyčištěných vod) se totiž po několika kilometrech (někdy i po několika stech metrech) toku krajinou opětně o fosfor a další látky obohatí, takže investice do ČOV budou zcela zbytečné.

Co jsou to BAT technologie

BAT – dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, který implementuje v ČR směrnici č. 1/2008/EU, jsou nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques) definované jako nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik navržených k předcházení, a pokud to není možné, tak k omezování emisí a jejich dopadů na životní prostředí, přičemž
1. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu,
2. dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České republice,
3. nejlepšími se rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí.

Naše voda – Petr Havel, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Poznámka pod čarou:

Bezprostředně po zveřejnění toho článku obdržel portál Naše voda reakce, podle nichž uvedený metodický pokyn neexistuje. To samozřejmě není pravda, návrh uvedeného metodického pokynu má portál Naše voda k dispozici, má celkem 16 stránek a jeho plný název zní: METODICKÝ POKYN – návrh k nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech – kompromisní návrh Ministerstva životního prostředí se zapracovanými připomínkami Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pokud má někdo o tento dokument zájem, portál Naše voda jej s radostí případným zájemcům poskytne.

19.11.2015 9.47, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy, Komentář týdne

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2