21. 5. 2019

Nová protipovodňová opatření z OPŽP? Zapomeňte

Pakliže se v průběhu příštího roku nezmění nic na již schváleném rozpočtu Ministerstva životního prostředí (MŽP) v oblasti kofinancování Operačního programu životní prostředí (OPŽP), nebude možné financovat, mimo jiné, řadu protipovodňových opatření.

MŽP totiž nevyčlenilo na spolufinancování OPŽP na rok 2015 (tedy na nové programové období) ve svém rozpočtu ani korunu na podporu žadatelů v projektech tohoto operačního programu. To v praxi znamená, že zájemci, kteří chtějí zahájit projekty, týkající se mimo jiné výstavby nových čistíren odpadních vod, protipovodňové prevence, opatření na zlepšení stavu přírody a krajiny, čistoty vzduchu či recyklace odpadů, nedostanou z tuzemských zdrojů ani korunu. Výsledkem bude podle všeho zásadní pokles zájmu o takové projekty, na které za podmínky, že je bude česká strana spolufinancovat, přispívá až ze tří čtvrtin Brusel. „Běžet“ tak mohou pouze projekty spadající do programového období 2007 až 2013, na které MŽP peníze v rozpočtu má. MŽP dokonce může vyhlásit nové výzvy pro nové programové období, na ty ale nebudou finanční prostředky.

Opatření, z nichž drtivou většinu tvoří projekty veřejného zájmu, by sice bylo možné realizovat, avšak pouze za podpory privátního kapitálu, jinými slovy v případě, že zbytek peněz k evropským dotacím dodají ze svých kapes žadatelé o dotace. Vzhledem k tomu, že podíl spolufinancování činí ve většině programů 30 až 40 procent, lze očekávat, že tolik finančních prostředků nedají zejména menší subjekty na menší projekty dohromady. Postoj MŽP navíc představuje vysoké riziko nevyčerpání peněz z EU, ačkoli stávající vedení ministerstva a defakto celá současná politická reprezentace kudy chodí, tudy kritizuje skutečnost, že v řadě dobíhajících operačních programů, včetně OPŽP, nevyužije ČR pomoc z EU z předchozího programového období. Nyní může být ještě hůř.

Situaci je samozřejmě možné v průběhu roku 2015 řešit dodatečným uvolněním peněz na kofinancování OPŽP z jiných státních zdrojů, například z vládní rozpočtové rezervy. Otázka je, zdali k tomu bude vůle. MŽP totiž nedalo peníze na kofinancování OPŽP do rozpočtu na příští rok zcela vědomě, a na svém postoji zatím trvá. Otázkou tak je, zdali se tento úřad nazývá správným jménem – životní prostředí se totiž nezachrání zákazem kácení stromů na soukromých zahradách, jak si to možná někdo na MŽP představuje, ale právě takovými projekty, které uvedený úřad nehodlá spolufinancovat.

Naše voda – Petr Havel, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

15.12.2014 8.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Komentář týdne

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2