20. 5. 2019

16.8.2018 10.12, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Nepřehlédněte: Vychází dvojčíslo 7–8/2018 časopisu Sovak

Obálka čísla 7–8/2018 časopisu Sovak zobrazuje část plánu rekonstrukcí vodovodní sítě. Vztahuje se k textu Plánování rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a snižování úniků vody ve vodárenském systému.

Uvedený text je dílem Ing. Milana Míky z Vodárenské společnosti Táborsko s. r. o. a Ing. Zdeňka Svitáka z DHI a. s., v němž se dozvíte o zkušenostech s využitím nástroje multikriteriální analýzy Plán rekonstrukce a aplikace Monitor úniků. Na využití GIS se zaměřily i další dva články uvnitř čísla, a to od autorů Mgr. Ivana Bayera, Ing. Michaela Knoppa a Ing. Libora Bureše z odborné komise GIS SOVAK ČR: Podpora GIS pro vyjadřovací službu a Rizika zveřejnění a poskytování informací o vodohospodářské infrastruktuře v portálu vyjadřovací služby. Komise GIS připravuje na toto téma seminář, který proběhne dne 10. 10. v Budově odborových svazů na Žižkově v Praze.

Zprávu z konference Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury, která proběhla v dubnu ve Žďáru nad Sázavou a uspořádal ji SOVAK ČR ve spolupráci s Medim, spol. s r.o., sepsal Ing. Filip Wanner, Ph. D. Historii, současnost a budoucnost retenčních nádrží na jednotné stokové síti města Brna představil článek Retenční nádrže na stokové síti města Brna autorů Ing. Ondřeje Pavlíka, Ph. D., Ing. Alexandry Hradské a Ing. Karolíny Koutníkové z AQUATIS a. s. O tom, jak probíhala renovace části Úpravny vody v Podolí na vodárenské muzeum se více dozvíte v rozhovoru s prof. Ing. Arch. Arnoštem Navrátilem, CSc., který působí na fakultě architektury ČVUT Praha.

Úpravna vody v Ostravě-Nové Vsi slaví letos 110 let od uvedení do provozu a o jejích základních historických meznících a významu se dozvíte v článku Ing. Libora Frydrycha, MBA, ze společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výročí slaví i vodárenský areál v Praze na Letné, a to 130 let, připomenul ho v časopisu historik z Pražských vodovodů a kanalizací, a. s., Jaroslav Jásek. K historii, konkrétně k zajímavým objektům vzniklým díky masivnímu rozvoji industrializace na počátku 19. století – hasicím věžím koksoven, se váže další článek od Ing. Roberta Kořínka, Ph. D., z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., pobočky Ostrava. Text vznikl v rámci projektu Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI II, Ministerstvo kultury ČR, kód DG18P02OVV010). Čtvrtletník Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., představila ve volném seriálu o komunikaci vodárenských společností, Helena Syrovátková, šéfredaktorka měsíčníku Kalendář. Zástupci SOVAK ČR v EurEau Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL. M., a Ing. Radka Hušková připravili pravidelné zprávy z jednání valného hromady a představenstva EurEau a zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1.

nekrologu vzpomenula redakční rada na dlouholetého člena redakční rady časopisu Sovak a vodohospodáře Ing. Josefa Beneše, který zemřel 18. 6. 2018 náhle ve věku 89 let. Rubrika Z regionůpřinesla zajímavé informace o investicích, stavbách, rekonstrukcích i akcích a technologiích u vodárenských společností – členů SOVAK ČR. Co vše číslo 7-8/2018 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.

Zdroj a náhled obálky: www.sovak.cz

 

 

16.8.2018 10.12, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2