18. 4. 2021

7.6.2019 15.57, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Neobyčejný příběh obyčejného mokřadu Skřípov

V místě, kde má krajina možnost zadržet vodu, překypuje pestrostí rostlin i živočichů. Připomíná to mluvčí Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Lenka Růžková, s tím, že dostatek vody v krajině také výrazně napomáhá produkci biomasy (přírůstku zelených rostlin), ta v parném létě aktivně odpařuje vodu a ochlazuje tím své okolí.

Krajina s dostatkem vody se proto umí lépe vyrovnat s teplotními extrémy. Jedním z úkolů SPÚ je pomáhat vracet vodu do zemědělsky intenzivně využívané krajiny, a to díky pozemkovým úpravám a následné realizaci navržených opatření. Projektanty realizací vybíráme velmi pečlivě. Tím nejlepším projektantem ale bývá příroda sama, jako je tomu v případě mokřadu Skřípov.

Začal se psát již na přelomu století, kdy byly dokončeny návrhy komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Skřípov a Brodek u Konice. Náš mokřad bychom v původním projektu hledali marně. Místo něj je zde zakreslený jen revitalizovaný zemník, který vznikl v roce 2004 vytěžením materiálu pro novou polní cestu propojující Skřípov a Šubířov. Původním záměrem projektanta bylo zemník pouze revitalizovat výsadbou keřového patra a zeleně. Krátce po dokončení polní cesty se ale v místě již osázeného zemníku rozlil vydatný pramen spodní vody. Voda z nečekaně vzniklého mokřadu zemník postupně zaplavila a ani jednou za celých patnáct let nezmizela. Naopak se díky ní v místě rozvinulo krásné mokřadní společenstvo. Pomyslným projektantem našeho mokřadu je tak příroda sama. „Je až neuvěřitelné, jak se místo za pouhých patnáct let proměnilo k nepoznání. Je to krásný příklad, že každé, třeba i drobné opatření, které vrací krajině její funkčnost, má smysl,“ říká ústřední ředitel SPÚ Martin Vrba.

Návrhy komplexních pozemkových úprav ve Skřípově a Brodku byly na svoji dobu ojedinělé a nadčasové. Zadání pro zpracování společných zařízení vycházelo z faktu, že prakticky veškeré srážkové vody v okrese Prostějov naprší na úpatí Drahanské vrchoviny, a proto je nutné právě zde navrhnout opatření sloužící k dlouhodobému zadržení a akumulaci těchto vod, případně k jejich neškodnému odvedení. Tato myšlenka prakticky o 20 let předběhla v současnosti tolik akcentované téma „Voda a sucho v krajině“.

Společná zařízení upravují v katastru obce Skřípov výměru 300 ha a v katastru obce Brodek u Konice výměru 222 ha. Realizace navržených opatření probíhají v katastrech obou obcí již 15 let. Cílem je vytvořit zde modelová katastrální území, ve kterých bude zrealizována většina navržených opatření a následně bude díky tomu možné posoudit v delším časovém horizontu celkový přínos a efekt pro obce, občany a zejména pro zdejší krajinu. Dosud byly ve Skřípově a v Brodku u Konice zrealizována navržená opatření zahrnující osm vodních nádrží, mokřady, tůně, revitalizaci toků, záchytné příkopy, průlehy, cestní sítě a rozsáhlou výsadbu krajinné zeleně. „Ve Skřípově opatření vyšla na 88 milionů korun, v Brodku u Konice na 48 milionů. Veškeré náklady jsme uhradili z evropských dotačních titulů, od programu SAPARD, přes Operační program Zemědělství až po aktuální Program rozvoje venkova,“ doplnil ředitel Vrba.

Lokalita dnes slouží i jako dobrý příklad praxe při častých odborných exkurzích. Účastní se jich i projektanti jednotlivých opatření, kteří účastníkům prezentují své návrhy. Starostové obcí si zase pochvalují účinnost vybudované ochrany intravilánu obou obcí před bleskovými povodněmi, výrazné zvýšení hladiny podzemních vod, návrat tradičních druhů živočichů a celkové posílení atraktivity zdejší venkovské krajiny. Při výkladu je diskutovaná i náročnost následné péče o realizované prvky v krajině, kterou provádějí obce již z vlastních prostředků.

Zdroj a dokumentární foto (mokřad v současném stavu) SPÚ

 

 

7.6.2019 15.57, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

Národní přírodní památka PekloNárodní přírodní památka Peklo
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<April 2021>>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2