1. 12. 2022

16.2.2021 17.10, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Některé domovní ČOV mohou být rizikem pro životní prostředí

Čistota vod a zatížení životního prostředí je stále větším tématem v současné době a jeho důležitost zcela jistě ještě v budoucnosti poroste. Realita přitom ukazuje, že se na znečištění vody podílejí významně i bodové zdroje, tedy průmyslové podniky, obce i jednotlivé obytné objekty, přičemž zejména posledně jmenovaná skupina bodových znečišťovatelů roste.

Jde zejména o rizika plynoucí ze stále častěji využívaných domovních čistíren odpadních vod (DČOV) a celou oblast takzvaného decentralizovaného čištění splaškových vod, tedy o komunální odpadní vody. Požadavky kladené stávající legislativou na množství rizikových látek, kterou mohou odpadní vody z DČOV obsahovat, stejně jako na účinnost těchto zařízení, jsou totiž v porovnání s centralizovaným čištěním odpadních vod v klasických větších čistírnách odpadních vod (ČOV) o poznání mírnější a v některých parametrech dokonce žádné. To následně ústí do stavu, kdy jsou za nadlimitní množství sledovaných rizikových látek ve vodních tocích a vodních zdrojích viněni zemědělci, ačkoli ve skutečnosti se tyto látky dostávají do životního prostředí také a v nemalé míře prostřednictvím decentralizovaného čištění odpadních vod z domácností nebo obcí.

Lze přitom předpokládat, že se současná legislativa týkající se splaškových vod zpřísní, a investice do některých DČOV a malých ČOV tím mohou být minimálně částečně zmařeny. K tomu, aby se tak nestalo, je proto vhodné poradit se při instalaci DČOV s odborníky, i tak je ale třeba obezřetnosti, neboť někteří výrobci a prodejci DČOV logicky sledují vlastní podnikatelské cíle, a ne všichni tak své klienty na všechna rizika spojená s investicemi do domácího čištění odpadních vod upozorní.

Situaci navíc komplikuje dotační politika Ministerstva životního prostředí, které prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výstavbu decentralizovaných ČOV dotuje, ačkoli jsou některé z nich v rozporu paragrafem 38 vodního zákona. Situace proto dříve či později musí logicky vyústit do střetu, a ten zase do úpravy stávajících dotačních pravidel. Ve své podstatě se tak bude pravděpodobně opakovat situace, která provázela spuštění prvních dotací na známý program Dešťovka, které nebraly v úvahu takzvané jednotné a oddílné kanalizační systémy. Podnětem k tomu by se mohla stát mimo jiné loni zpracovaná analýza Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) s názvem „Decentralizované a centralizované nakládání s odpadními vodami“, která porovnává nároky na velké, malé i domácí ČOV a upozorňuje na rizika možné kontaminace životního prostředí při vypouštění odpadních vod z těchto zařízení do přírody.

Parametry decentralizovaných ČOV, a to certifikovaných (CE) i necertifikovaných, upravuje Nařízení vlády 401/2015 Sb., které rozlišuje tři kategorie DČOV, přičemž kategorie I zahrnuje DČOV, které by měly být standardně využívány k čištění odpadních vod a jejich vypouštění do vod povrchových. Podle uvedeného Nařízení a v souladu s vodním zákonem by se přitom měly DČOV nejnižší kategorie III používat jen v odůvodněných případech, dočasně, a tam, kdy je odpadní voda vypouštěna do vod, určených pro vodárenské účely (kde se při využití jako zdroj pitné vody dále upravuje a čistí), a ne tedy volně do přírody. To se však v mnoha případech neděje.

Podstatné pak je, jak vyplývá z analýzy SOVAK ČR, že decentralizované čištění s označením „CE“ nemusí disponovat povolením k vypouštění vod a tato zařízení nemají stanovenu povinnost vzorkovat a kontrolovat kvalitu čistícího procesu. „V případě decentralizovaného čištění do 50 EO (ekvivalentních obyvatel) se tak zákon o vodovodech a kanalizacích neaplikuje a neexistuje tak ani povinnost kontroly kvality dle plánu míry znečištění odpadních vod,“ uvádí vodohospodářská analýza.

V současné době tedy neexistuje u certifikovaných DČOV nástroj (u necertifikovaných je pak nástroj kontroly v podobě vzorkování jednou až dvakrát ročně nedostatečný), jak kvalitu provozování pravidelně kontrolovat. To v praxi podle vodohospodářů znamená, že vhodnější variantou pro domácí čištění odpadních vod je použití septiku se zemním filtrem. I to je vhodné vědět při úvahách o investicích do individuálního čištění odpadních vod, a to jak z hlediska výše investic, tak především z pohledu znečištění životního prostředí. Riziko znečištění přitom vzniká i při nedostatečné péči o DČOV – stačí například, aby majitel objektu odjel na dovolenou nebo prostě nebyl delší dobu (stačí třeba i týden) v objektu s domácí čistírnou přítomen. Na trhu jsou samozřejmě i varianty ČOV s dálkovým ovládáním a hlásiči případných poruch, ne každý ale tyto smart technologie používá. Většina lidí se snaží, zejména v současné době šetřit, takže volí co nejlevnější variantu DČOV, a tomu také odpovídá míra možného rizika.

Na závěr je možná ještě vhodné připomenout, že od počátku letošního roku platná poslední novela vodního zákona stanovila přísnější podmínky pro vyvážení žump. V případě, že je žumpa vodotěsná a je řádně vyvážena na ČOV, nemělo by hrozit riziko negativního ovlivnění životního prostředí. To pak v praxi znamená, že žumpy nebo septiky se zemními filtry znamenají menší riziko znečištění přírody a vodních zdrojů, než některé nedostatečně udržované DČOV. To je ovšem informace, kterou veřejnost prakticky nemá k dispozici.

Naše voda – Petr Havel, ilustrační foto (klasická menší ČOV, která by neměla představovat riziko) Naše voda – Nina Havlová

16.2.2021 17.10, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy, Komentář týdne

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚMONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Prosinec 2022 >>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1