9. 8. 2020

6.7.2020 14.52, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení

Seminář konaný dne 18. 6. 2020 v konferenčním sále na Novotného lávce v Praze 1 připravil SOVAK ČR ve spolupráci se členy komisí pro technickou normalizaci, pro čistírny odpadních vod a komise laboratoří.

Navazoval přitom na revizi normy ČSN 75 6406 Nakládání s vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu, která byla vydána v únoru 2020. Ing. Radka Hušková, předsedkyně odborné komise laboratoří SOVAK ČR, v referátu Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení z pohledu provozovatele vysvětlila účastníkům semináře, co předcházelo revizi normy ČSN 75 6406.

V květnu 2015 došlo v Dejvicích ke kontaminaci pitné vody, která byla způsobena průsakem odpadní vody do vodovodního řadu. Bylo mimo jiné provedeno epidemiologické šetření na odtoku z ČOV pražských nemocnic a bylo zjištěno, že účinnost čištění odpadních vod je nízká. V odtocích z nemocničních čistíren odpadních vod byly zjištěny noroviry a další patogeny. V České republice neexistuje legislativa, která by stanovovala limity mikrobiologického znečištění v infekční vodě vypouštěné z nemocničních ČOV do stokové sítě pro veřejnou potřebu. Problematikou odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení se zabývala norma ČSN 75 6406 z roku 1996, ale nakládání s infekčními vodami ze zdravotnických zařízení řešila nedostatečně. Bylo zjevné, že je nezbytné zastaralou normu ČSN 75 6406 revidovat.

SOVAK ČR zadal v roce 2016 Státnímu zdravotnímu ústavu vypracování rešerše, která obsahovala informace o výskytu rizikových chemických, infekčních a radioaktivních látek v odpadních vodách ze zdravotnických zařízení, o legislativě v různých státech a o vhodných technologiích čištění nemocničních odpadních vod. Na vypracování rešerše navazovala příprava textu revidované normy v roce 2018 a připomínkové řízení v roce 2019. Revidovaná ČSN 75 6406 byla vydána v únoru 2020. Tato ČSN je platná, avšak nezávazná. Dále bude snaha o to, aby se ČSN 75 6406 stala závaznou pro zdravotnická zařízení, která vypouštějí odpadní vody do kanalizace.

Zdroj a foto z předmětného semináře: www.sovak.cz

6.7.2020 14.52, Rubrika: Poradna

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6