6. 7. 2020

Na Karvinsku vzniká unikátní vodní biotop

Ojedinělý rekultivační projekt realizuje společnost OKD v lokalitě Kozinec na Karvinsku. Jak připomíná mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt, do roku 2022 na rozloze 170 hektarů vznikne unikátní biotop i oblast pro volnočasové aktivity lidí.

Rozsáhlé území mezi Karvinou a obcí Doubrava, jehož jméno je odvozeno od jeho zemědělského využití v minulosti, je v mnoha ohledech z hlediska biodiverzity unikátní. Nachází se v říční terase řeky Olše a v severní části sousedí s pozůstatky lužního lesa. Právě díky velké přírodní hodnotě, kterou lokalitě přisuzují experti, přistoupila společnost OKD k této rekultivační akci zcela novým způsobem. Území Kozinec je dotčeno hornickou činností lokality ČSA Dolu Karviná. Důlní vlivy se projevují přetvářením reliéfu terénu a vlivem těžby vznikla kotlina, kdy terén v některých místech poklesl až o sedm metrů, která se postupně zaplavuje spodní vodou. Vzniká tak postupně rozlehlé jezero.

Technická část rekultivace Kozince začala v roce 2006 a její ukončení je plánováno na rok 2017. Následná biologická rekultivace má skončit v roce 2022. Celkové náklady projektu, které hradí z vlastních prostředků společnost OKD, jsou odhadovány na 600 miliónů korun. Projekt bude probíhat v několika etapách a budou se na něm podílet nejen projektanti, ale také botanici, zoologové a krajinní architekti. Území bude rozděleno na dvě části, z nichž severní navazující na lužní les v meandru Olše bude určena pro přírodu se snahou o zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, jižní pak k volnočasovým aktivitám obyvatel Karvinska.

Během rekultivace vznikne několik zajímavých terénních útvarů. Díky třem poloostrovům bude vodní plocha rozčleněna několika zátokami, uprostřed vodní hladiny vzniknou dva ostrovy. Jeden z nich nebude osázen dřevinami, ale ponechán přirozenému přírodnímu vývoji a měl by se stát vhodným místem pro hnízdění ptáků. V severní části vodní plochy vznikne hlavní ostrov ve tvaru kozy, čímž symbolicky odkazuje na název lokality. Jeho součástí bude dvanáct menších ostrůvků určených pro hnízdění ptáků. Břehy poloostrovů budou mít mírný sklon 10 – 20 %, navíc budou ve výšce maximálně 1,5 metru nad vodou, aby zapadly do okolní krajiny. Pro modelaci terénu bude navezena hlušina, zemina a úrodná ornice.

Zoologové doplní krajinné útvary o objekty vhodné pro život a rozmnožování co největšího množství živočichů. Vzniknou dosedací berličky s bidýlky pro dravce. V plazníku najdou útočiště různé druhy plazů. Plazník je vyrobený z kulatin, které jsou do sebe zapasovány tak, aby vznikl obdélník. Do něho jsou umístěny větve, které jsou pak přesypány zeminou. Tím se mezi nimi vytvoří velké množství skulin a děr, které jsou ideální jako úkryt a místo pro rozmnožování plazů. Pro hmyz a další živočichy budou sloužit kmeny pokácených stromů na souši i ve vodě.

Naše voda, ilustrační foto SmVaK

20.1.2016 12.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Nejčtenější

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2