18. 4. 2024

Na horním toku Cidliny může vzniknout protipovodňová retenční nádrž

Město Jičín má zpracovanou studii proveditelnosti, na základě které by bylo možné v budoucnu vytvořit retenční nádrž a revitalizovat okolí horního toku Cidliny.  Uvedla to Magdaléna Doležalová z jičínské radnice.

Nádrž by mohla v případě velké vody ochránit Jičín před záplavami. Na studii získalo město 90% dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Studii provedla firma Envicons s.r.o. z Pardubic za vysoutěženou cenu 600 000 Kč včetně DPH. Studie obsahuje možnosti provedení přírodě blízkých protipovodňových opatření, nejen Cidliny, ale i jejího okolí a obsahuje tyto stavební objekty: Poldr Kocanda, Revitalizace Kbelnického potoka v ř. km 1,260 – 1,790, Poldr Bílý mlýn, revitalizace Cidliny v ř. km 75,280 – 75,620 a podpora renaturace Cidliny v ř. km – 75,630 – 76,060 a 76,150 – 76,730. Největším a nejdůležitějším dílem je navrhovaný poldr Bílý mlýn, který by sloužil k zachycení vody nad městem. „Jedná se o tzv. suchou nádrž, tedy v lokalitě by byla umístěna hráz, která by v případě nutnosti zadržela velkou vodu. Hráz by způsobila v případě záplav vzdutí vody, která by se rozlila až k Prostřednímu mlýnu, ale nijak by jej neohrozila. Hráz by měla podle studie mít výšku maximálně 5,5 m, délka hráze v koruně by byla 260 m a šířka hráze v koruně 5 metrů. V případě záplav by vznikl retenční prostor o objemu 650 000 m3 a plocha zátopy by byla 24 ha. Takto by bylo možné zachytit povodňovou vlnu s objemem až 3,38 mil. m3,“ vysvětluje vedoucí odboru územního plánování a rozvoje města Ondřej Bodlák.

Pozemky v zátopě uvažovaného poldru jsou nyní využívány jako trvalý travní porost a orná půda, které se s občasným a krátkodobým zatopením snadno vypořádají. Výstavba poldru nevylučuje ponechání stávajícího způsobu obhospodařování dotčených ploch, s výjimkou ploch potřebných k výstavbě hráze. Komunikace v koruně hráze by byla únosná pro zásahovou techniku všech složek integrovaného záchranného systému.

„Od studie proveditelnosti k samotné realizaci je ještě velmi daleko, nicméně jsem rád, že z původního záměru hráze za 180 mil. Kč máme navrženo nyní opatření za zhruba 40 mil. Kč, v případě realizace navržených opatření nedojde k narušení rekreační funkce podél Cidliny směrem k Zebínu,“ komentuje výsledky studie místostarosta města Petr Hamáček. Na tuto akci získalo město Jičín dotaci z Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, a to ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu, což činí 541 233 Kč.

Naše voda

29.8.2014 10.56, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKYNS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5