19. 9. 2018

Na horním toku Cidliny může vzniknout protipovodňová retenční nádrž

Město Jičín má zpracovanou studii proveditelnosti, na základě které by bylo možné v budoucnu vytvořit retenční nádrž a revitalizovat okolí horního toku Cidliny.  Uvedla to Magdaléna Doležalová z jičínské radnice.

Nádrž by mohla v případě velké vody ochránit Jičín před záplavami. Na studii získalo město 90% dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Studii provedla firma Envicons s.r.o. z Pardubic za vysoutěženou cenu 600 000 Kč včetně DPH. Studie obsahuje možnosti provedení přírodě blízkých protipovodňových opatření, nejen Cidliny, ale i jejího okolí a obsahuje tyto stavební objekty: Poldr Kocanda, Revitalizace Kbelnického potoka v ř. km 1,260 – 1,790, Poldr Bílý mlýn, revitalizace Cidliny v ř. km 75,280 – 75,620 a podpora renaturace Cidliny v ř. km – 75,630 – 76,060 a 76,150 – 76,730. Největším a nejdůležitějším dílem je navrhovaný poldr Bílý mlýn, který by sloužil k zachycení vody nad městem. „Jedná se o tzv. suchou nádrž, tedy v lokalitě by byla umístěna hráz, která by v případě nutnosti zadržela velkou vodu. Hráz by způsobila v případě záplav vzdutí vody, která by se rozlila až k Prostřednímu mlýnu, ale nijak by jej neohrozila. Hráz by měla podle studie mít výšku maximálně 5,5 m, délka hráze v koruně by byla 260 m a šířka hráze v koruně 5 metrů. V případě záplav by vznikl retenční prostor o objemu 650 000 m3 a plocha zátopy by byla 24 ha. Takto by bylo možné zachytit povodňovou vlnu s objemem až 3,38 mil. m3,“ vysvětluje vedoucí odboru územního plánování a rozvoje města Ondřej Bodlák.

Pozemky v zátopě uvažovaného poldru jsou nyní využívány jako trvalý travní porost a orná půda, které se s občasným a krátkodobým zatopením snadno vypořádají. Výstavba poldru nevylučuje ponechání stávajícího způsobu obhospodařování dotčených ploch, s výjimkou ploch potřebných k výstavbě hráze. Komunikace v koruně hráze by byla únosná pro zásahovou techniku všech složek integrovaného záchranného systému.

„Od studie proveditelnosti k samotné realizaci je ještě velmi daleko, nicméně jsem rád, že z původního záměru hráze za 180 mil. Kč máme navrženo nyní opatření za zhruba 40 mil. Kč, v případě realizace navržených opatření nedojde k narušení rekreační funkce podél Cidliny směrem k Zebínu,“ komentuje výsledky studie místostarosta města Petr Hamáček. Na tuto akci získalo město Jičín dotaci z Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, a to ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu, což činí 541 233 Kč.

Naše voda

29.8.2014 10.56, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO NECHRANICEVODNÍ DÍLO NECHRANICE
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >