22. 7. 2024

25.1.2024 10.59, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Na Broumovsku začaly práce na obnově krajiny podle Modelu Živá krajina

Ve Zdoňově na Broumovsku, v údolnici velkého lánu, kde doposud docházelo k obrovským ztrátám ornice kvůli erozi, vznikla se souhlasem několika vlastníků půdy kaskáda pěti tůní. Soustava, nově propojená 300 metrů dlouhým potůčkem, okamžitě začala zadržovat dešťovou a unikátně i podpovrchovu vodu. Omezuje přívaly vod z průtrží a umožnila obnovení historického mokřadu využitím vody z přerušených meliorací. Zádrž vody prodlouží průtok až do letních měsíců, čímž zlepší zásobení vodou jak v níže položeném rybníku, tak i v toku Zdoňovského potoka, který v létě občas zcela vysychá. O projektu informoval Jan Cihlář.

Výstavba tůní a vyvedení vody z meliorací na povrch je úvodním opatřením nové pilotní konfigurace krajiny podle Modelu Živá krajina na Zdoňovsku. Ten dává dohromady ověřené příklady dobré praxe a několik klíčových metodik (České zemědělské univerzity, Výzkumného ústavu meliorací a půd a mnoha dalších) v jeden kompaktní a univerzálně použitelný model krajinného plánu adaptace na klimatickou změnu a celoplošnou zádrž vody, který lze při respektování specifik dané krajiny aplikovat kdekoli na světě.

Následovat budou větrolamné meze, výsadba stromů a mezní pásy. Tyto a další desítky opatření jsou obsaženy ve studii proveditelnosti, která má za cíl adaptovat na klimatickou změnu prvních 7 km2 Zdoňovska z celkových 20 km2. Střídáním vertikálních (po spádnici zejména v údolnici) a horizontálních (meze, mezní pásy, svejly, průlehy, větrolamy) krajinných kontur vznikne nepravidelná šachovnice zeleně, která umožní návrat od monofunkční krajiny k polyfunkční, tzv. konturované krajině. Ta skokově a najednou umožní zvýšení zádrže vody, růst biodiverzity a bude lépe ukládat uhlík.

„Odstavení meliorací, vznik mokřadu, tůní a návrat potoka v údolnici byl můj dlouholetý sen, který se teď plní. Nová politika EU i novela zákona o ochraně půdy je tomu po dekádě práce na změně legislativy nakloněna. Nový prvek odpovědné zemědělské politiky, tedy 10 % půdy v klidu, umožní smysluplná řešení, která Model Živá krajina poskytuje,“ říká předseda spolu Živá voda a spoluautor Modelu Živá krajina Jiří Malík.

Podle Malíka i řady dalších expertů se adaptace na klimatickou změnu a zádrž vody v krajině doposud řeší nahodile a nesourodě. Pokud stát přijme koncepci představenou Modelem Živá krajina za svou, pomůže to lepšímu ocenění zemědělců i lesníků za jejich péči o mimoprodukční funkce půdy a krajinu. K tomu by měla dopomoci změna dotačního systému, kterou spolek Živá voda také prosazuje.

Opatření na Zdoňovsku maximalizují zádrže vody v daných povodích, což přinese i obnovu biodiverzity, zvýší zádrže pitné vody a také vody v krajině pro potřeby volně žijících i hospodářských zvířat. Přírodě blízké zásahy mimo jiné zvyšují možnost využití požární vody tam, kde by se musela dovážet z větší dálky. „Nové biotopy lze osázet stromy a keři, které mohou být i jedlé a zvýšit i potravní bezpečnost regionu. Nezanedbatelné je i omezení povodní, eroze, zvýšení chlazení krajiny a její rekreační využití. Většina tůní má hloubku až 1,5 metru a umožňuje i plavání,“ dodává Malík. Ten před bezmála osmi lety začal sám vlastnoručně zasypávat 50 metrů dlouhý příkop ve Zdoňově, který vysušoval mokřad, a začal kopat vzorové mikrotůně. „Jedna běžkařka se tehdy vyděsila, že tam zakopávám mrtvolu,“ vzpomíná nositel ceny Josefa Vavrouška.

Model Zdoňov, který byl v letech 2016–2018 rozpracován pro revolučně velkou rozlohu 20 km2, se nyní coby Model Živá krajina replikuje formou studií proveditelnosti na desítkách míst v ČR s potenciálem rozšířit ho do Evropské Unie. Studie jsou v současnosti rozpracované pro zhruba 2 300 km2 a hotové jsou pro 300 km2. O Modelu Živá krajina je také stále větší zájem mezi samosprávami. Studie se nyní realizují například v Krnově, jihomoravských Hustopečích a v mnoha dalších lokalitách.

Úvodní práce na nové komplexní obnově krajiny v lokalitě Zdoňov byly zastřešeny spolkem Živá voda. Podpořeny byly Státním fondem pro životní prostředí ČR a Norskými fondy, programem RAGO, i Ministerstvem životního prostředí. „Za možnost realizace děkujeme hlavně vlastníkům, ale rovněž vodoprávnímu úřadu Broumov, CHKO Broumovsko a Městu Teplice nad Metují. To vše umožnilo po mnoha měsících příprav započít unikátní projekt ochrany zemědělského půdního fondu před vodní erozí a zároveň ochranu Zdoňovského rybníka před dalším zanášením sedimenty z orné půdy,“ uzavírá Malík s tím, že záměrem zůstává toto know-how replikovat na celé území CHKO Broumovsko, Česka i EU.

Model Živá krajina a spolek Živá voda:

Občanské sdružení Živá voda bylo založeno v roce 2005 Jiřím Malíkem, dlouholetým ekologem z Hnutí Duha, profesně vodařem Správy CHKO Broumovsko, s cílem celoplošně zadržovat vodu v krajině. Od roku 2016 se Spolek zaměřil na provedení velkoplošné studie proveditelnosti komplexní nápravy Krajiny na Zdoňovsku v CHKO Broumovsko. Během 3 let vznikl Model Zdoňov – první pilotní studie proveditelnosti s možností replikace know-how kdekoli po světě. Know-how bylo v roce 2020 přejmenováno z Modelu Zdoňov na Model Živá krajina (MŽK) – Krajinný plán adaptace ČR na klimatickou změnu. Ze strany státu se Živá voda snaží spolupracovat s MŽP, MMR, MZe, SPÚ. MŽK byl kladně přijat i Generálním ředitelstvím pro opatření v oblasti klimatu při Evropské komisi (DG ENVI DG CLIMA) a Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova při EK (DG AGRO EU) byl zařazen na pracovní seznam deseti nejlepších praxí v EU. MŽK byl oceněn v soutěži: E.ON Energy Globe (1. místo v kategorii Nápad), v cenách SDGS OSN v rámci ČR (druhé místo v kategorii Veřejná správa) a dostal se do šesti nejlepších řešení na světě ve Stockholm Water Prize 2019. Cílem první etapy Modelu Živá krajina je navrhnout Krajinný plán adaptace ČR na klimatickou změnu.

Zdroj a foto: Spolek Živá voda

25.1.2024 10.59, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4