3. 12. 2020

MŽP chce snížit produkci odpadů a podpořit jejich recyklaci

Ministr životního prostředí ČR (MŽP) Richard Brabec předložil vládě koncepční dokument Ministerstva životního prostředí – Program předcházení vzniku odpadů ČR. Připomíná to tiskový odbor MŽP.

Vládou schválený „Program“ spolu s návrhem Plánu odpadového hospodářství a připravovanými odpadovými zákony představují podle MŽP klíčové dokumenty, které budou ovlivňovat budoucí směřování odpadového hospodářství ČR. Předcházení vzniku odpadů je jednou z významných priorit ČR a Evropské unie. Míří ke snižování množství vznikajících odpadů a zároveň k eliminaci jejich nebezpečných vlastností, které se mohou negativně podepsat na životním prostředí i zdraví obyvatel. Součástí odpadové prevence je i opětovné využití výrobků.

„Evropská směrnice z roku 2008 uložila členským státům vytvořit Národní programy předcházení vzniku odpadů do prosince 2013, takže opět doháníme skluz předchozích vlád. Náš nový prevenční odpadový program mapuje situaci, která se v České republice nikdy dříve neřešila, proto jeho výstupy ukazují na potřebu získání analytických a metodických nástrojů pro sledování toků, zejména u textilu a potravin. Na národní úrovni je zapotřebí podpořit funkci potravinových bank, domácího a komunitního kompostování. A dále investovat do výzkumu a do osvěty veřejnosti, zejména pak do informovanosti o jednotlivých složkách komunálního odpadu,“ informoval Brabec.

Program odpadové prevence má přispět ke stabilizaci produkce odpadů a následnému postupnému snižování jejich množství. Dokument se skládá z analytické a návrhové části. Část analytická popisuje strategický a legislativní rámec, výchozí situace v naplňování opatření a kroků vedoucích k předcházení vzniku odpadů, analýzu vybraných toků odpadů. Návrhová část se podrobněji zaměřuje na vybrané toky odpadů: komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad, odpad z potravin, odpady stavební a textilní a výrobky na konci životnosti, jakými jsou například obaly, elektro,baterie, akumulátory.

Program předcházení vzniku odpadů ČR je víceletý koncepční dokument se stanoveným 1 hlavním strategickým a 12 dílčími cíli a 26 opatřeními, který by měl být dle zmíněné evropské směrnice průběžně vyhodnocován a revidován (v hodnotící zprávě nového Plánu odpadového hospodářství na období 2015 – 2020), nejpozději však do šesti let od jeho schválení. Převážná většina opatření by měla být splněna nejdříve v roce 2020.

Na Programu předcházení vzniku odpadů ČR se podíleli zástupci municipalit a průmyslu, projednáván byl s odborníky i dotčenými institucemi. Ve finální podobě bude předán Evropské komisi a v následujícím období se zahájí realizace schválených opatření.

Jedním z trendů prevence vzniku odpadů, zpracovaných v „Programu“, je podpora opětovného použití výrobků a činností k němu vedoucích, a to prostřednictvím ekonomických nástrojů, kritérií pro veřejné zakázky a dalších opatření. V ČR zatím není vybudovaný systém zařízení pro přípravu opětovného použití, proto se předpokládá vytvoření sítě zařízení podobného typu. Způsob fungování center pro předcházení vzniku odpadů musí být specificky pro podmínky ČR teprve nastaven. Podobná centra jsou rozšířena v některých zemích EU např. Velká Británie nebo Belgie a z jejich zkušeností budeme vycházet a zároveň se i učit. Podpora „znovupoužití“ si podle předpokladů vyžádá i vhodnou legislativu.

S finančním zajištěním realizace opatření nového Programu předcházení vzniku odpadů se samozřejmě počítá v novém Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 (Specifický cíl 1, prioritní osy 3 – Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů). Další prostředky na prevenci vzniku odpadů se připravují z národních programů Státního fondu životního prostředí.  Zaměření na výzkum a vývoj odpadové prevence budou součástí programů Technologické agentury ČR.

Plné znění dokumentu je zveřejněno na webových stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/news_141027_PPVO.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

27.10.2014 17.42, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Prosinec 2020>>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3