25. 7. 2021

MZE vyhlásilo další kolo vodohospodářských dotací

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Informoval o tom server tzb-info.cz.

I. výzva ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací”.

Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací”.

Konkrétní parametry této výzvy.

Příjem žádostí: Žádosti o podporu v rámci programu 129 250 jsou přijímány od 15. října 2014 do 28. listopadu 2014 do 15:00.

Alokace:

1 mld. Kč. V případě překročení alokace výzvy bude termín pro podávání žádostí rozhodnutím poskytovatele dotace zkrácen.

Omezení v rámci výzvy:

Do programu budou zařazeny pouze ty projekty, které doloží pravomocná stavební povolení. Realizace akce (projektu) tj. dokončení akce (tj. zajištění kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2017. Maximální uznatelné náklady (NSTČ) na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele u podprogramu 129 252 nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů a u podprogramu 129 253 nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací.

Oblasti podpory:

výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích do 1000 obyvatel (podprogram 129 252),

výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody v obcích do 1000 obyvatel (podprogram 129 252),

výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích do 1000 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50% obyvatel obce)

výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojena s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 253),

dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 100 obyvatel v obcích do 1000 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (podprogram 129 253).

Oprávnění žadatelé:

Obce, svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku.

Výše podpory:

v rámci programu 129 250 je možné poskytnout na akci dotaci v maximální výši 50 mil. Kč,

pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70% z NSTČ,

pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena ve výši 65% z NSTČ,

pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena ve výši 60% z NSTČ.

Informace k Pravidlům programu 129 250:

Podpora poskytnutá podle těchto Pravidel je účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební a technologické části staveb a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování nebo u kterých investor nepožádal o vydání kolaudačního rozhodnutí, popř. o vydání povolení ke zkušebnímu provozu. V tomto případě se podpora poskytuje u rozestavěných staveb pouze na dofinancování neprostavěných NSTČ.

Projekt bude hodnocen jako celek.

Zdroj: MZE, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

20.10.2014 8.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝTUŇ II, HOLÝŠOVVÝTUŇ II, HOLÝŠOV
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<July 2021>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1