26. 1. 2021

17.11.2018 13.24, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Možnost snadnější obnovy a budování rybníků se zase přiblížila

Zejména v poslední době je veřejnost tak často zahlcována sliby politiků o tom, jak budou řešit a vyřeší lepší zadržování vody v krajině, až se vnucuje otázka, kolik z nich je z kategorie známého hesla „slibem neurazíš“.

Jsou však ale i takové, které se kupodivu docela operativně plní. Jedním z nemnohých příkladů je slib ministra zemědělství Miroslava Tomana, který prakticky hned po svém nástupu do funkce deklaroval usnadnění procesu obnovy a budování rybníků zásadním snížením byrokracie, spojené s obnovou a budováním, které vycházejí ze stavebního zákona. Komplikované stavební řízení bylo totiž (a ještě stále je) zásadní překážkou pro všechny, kdo se o takové akce chtěli pokoušet. Faktickým výsledkem pak bylo, že většina obnovovatelů a budovatelů rybníků byla hned na počátku od takového kroku, když se dozvěděli, jaké martyrium je čeká, odrazena.

To se ale v dohledné době změní. V poslanecké sněmovně byl totiž již podán návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon a vodní zákon. Dle tohoto návrhu totiž postačí „k terénním úpravám sloužícím k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře do 20 000 m2 územní souhlas a stavební povolení a ohlášení stavebnímu úřadu nebude vyžadováno. Územní souhlas postačí rovněž pro případ vodních děl do plochy 20 000 m2 s výškou hráze do 1,5 m, která slouží ke vzdouvání a akumulaci vod a která nepodléhají technickobezpečnostnímu dohledu nebo splňují kritéria pro zařazení do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu podle vodního zákona. K provedení těchto vodních děl postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu“.

Zmiňovanou novelu najdou zájemci v dokumentech parlamentu pod Sněmovním tiskem 321/0, jako návrh, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z důvodové zprávy k novele přitom mimo jiné vyplývá, že „navrhované terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině a vymezená malá vodní díla budou vytvářet prohlubně naplněné vodou, které budou jedním z opatření pro zachování biologické rozmanitosti krajiny a posílí následně vznik mokřadů sukcesí břehové vegetace. Je zde reálný předpoklad navázání významného množství vzácných a ohrožených druhů organismů a plnění řady ekosystémových služeb, zejména pak ke zpomalení odtoku vody z území. S tím úzce souvisí zachycení a transformace živin z transportovaného znečištění z plošných zdrojů. Stejně jako mokřady podpoří proces fixace uhlíku v sedimentech a posílí proces krátkého koloběhu vody. Pozitivním ovlivněním mikropodmínek v okolí přispějí ke snížení teploty povrchu půdy. To vše představuje významné ekologické stabilizační prvky v krajině, a proto není pro realizaci uvedených terénních úprav vyžadováno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, neboť se jedná o aktivity k podpoře na vodu vázaných ekosystémů.

Výjimka z tohoto pravidla se navrhuje pouze u záměrů umisťovaných ve zvláště chráněných územích podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny (tzn. ve zvláště chráněných územích nebo územích chráněných v systému soustavy NATURA 2000). Zároveň se zavádí výjimka z omezení zakotveného v § 96 odst. 1 ve větě první stavebního zákona, protože terénní úpravy a vymezená malá vodní díla budou typicky realizována mimo zastavěné území nebo mimo zastavitelnou plochu, tj. ve volné krajině. Omezení přípustnosti existence uvedených staveb a terénních úprav pouze na zastavěné území nebo zastavitelnou plochu by prakticky znemožnilo jejich realizaci a nevedlo by k naplnění účelu navrhovaného zákona“.

Naše voda – Petr Havel, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

17.11.2018 13.24, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Komentář týdne

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MILÍČOVSKÉ RYBNÍKYMILÍČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<January 2021>>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31