„Na západním konci rokle na Libušském potoce od letošního listopadu budujeme úplně nový rybník, doplněný navíc tůní a mokřadem,“ uvedl podnik. Rozloha celého vodního systému přesáhne 4 000 metrů čterečních a náklady na jeho vybudování, které hradí hlavní město Praha, budou cca 7 milionů korun.

„Přípravy na stavbu nového vodního díla jsme zahájili již v březnu tohoto roku. Prostor jsme vyčistili od nevzhledného křoví a nachystali tak pro podzimní výstavbu. Díky tomu se naši zaměstnanci s nástupem listopadu mohli rovnou pustit do hlavních stavebních prací,“ sdělili lesníci.

Vzniklý rybník bude mít rozlohu 2 840 metrů čtverečních a spolu s přilehlou tůní ekologicky i esteticky obohatí modřanskou přírodu. Jako součást vodního díla zde vznikne také 140 metrů dlouhý mokřad, který pokryje 1 275 metrů čtverečních. Břehy a okolí rybníka upravíme a vymodelujeme tak, aby se nový prostor stal plnohodnotnou součástí Modřan. Mělčinu u břehů kolem vody zaplní velké množství vodních rostlin tvořících takzvané litorální pásmo, které bude sloužit jako vítané útočiště pro vodní živočichy a ptactvo. Poslední fází revitalizace Libušského potoka bude výsadba dřevin, které přirozeně rostou v blízkosti vodních toků a nádrží.

Zdroj a foto: Lesy hl.m.Prahy