25. 6. 2024

2.11.2023 10.59, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Modernizace Žermanického přivaděče byla ukončena

Modernizace Žermanického přivaděče, jehož II. etapa byla zahájena začátkem roku 2023, je úspěšně ukončena. V současnosti mohou umělým korytem, které je významnou protipovodňovou ochranou Frýdku-Místku, vodohospodáři převádět vodu z řeky Morávky do řeky Lučiny a dále pak do přehrady Žermanice.

Dojde tak v průběhu zvýšených průtoků k odlehčení řeky Morávky a tím snížení povodňových průtoků v řece. Celkové náklady na II. etapu byly ve výši necelých 164 mil. Kč hrazeny z dotace ministerstva zemědělství. V roce 2019 byla provedena I. etapa oprava přivaděče v km 0,000 až 1,881. Účelem této etapy bylo jednak zamezit průsakům převáděné vody do podloží Morávky, kdy v prvním úseku je přivaděč situován v těsném souběhu s tokem Morávky, tak účinně převádět velké vody z Morávky do Lučiny, kde jsou tlumeny nádrží Žermanice. Provedená I. etapa přivaděče je výškově situována převážně v zemním zářezu.  Náklady na I. etapu byly ve výši 115 mil. Kč.

Druhá část přivaděče Vyšní Lhoty–Žermanice, v km 1,881–3,633, je částečně vedena výškově nad okolním terénem, tzn. že koryto tvoří zároveň říční hráze. Jeho úprava betonovým opevněním přes pečlivou údržbu byla již za hranicí své životnosti a nebylo možné požadavek na převod až 50 m3/s realizovat.

„Mohu konstatovat, že se podařilo modernizovat významné vodní dílo, které má důležitou funkci v rámci celé Vodohospodářské soustavy. Významným způsobem chrání město Frýdek-Místek před povodní a současně je možné převádět, bez velkých vodních ztrát, kvalitní vodu podle potřeby z vodního díla Morávka do přehrady Žermanice, které zásobuje vodou průmyslové podniky a současně je zde provozována rekreace,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

V průběhu modernizace vodohospodáři využili suchého koryta a opravili na trase Žermanického přivaděče dva spádové stupně, které byly také za dobou životnosti za zhruba 25 mil. Kč.

“Díky modernizaci bude možné zvýšit množství převáděné vody z 15m3/s na 50 m3/s, což zmenší povodňový průtok z 565 m3/s na 510 m3/s. Snižuje se tak riziko ohrožení 4 077 obyvatel a 425 stavebních objektů Frýdku-Místku. Převod chladnější vody z horkých oblastí Beskyd významně přispívá také ke zlepšení kvality vody v níže položené nádrži Žermanice, “ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Přivaděč Vyšní Lhoty–Žermanice je umělé vodní dílo, jehož účelem je gravitačně převádět vodu z povodí vodního toku Morávka do povodí řeky Lučiny, na které je situována údolní nádrž Žermanice, a dále posilovat protipovodňovou ochranu obcí na dolním úseku Morávky a zejména města Frýdek-Místek. Dílo bylo zhotoveno v letech 1953–1958. Přivaděč má délku 7,519 km s celkovým výškovým rozdílem 94 m a 20 spádovými stupni. Délka přivaděče po rozvodnici mezi povodím Morávky a Lučiny (po stupeň číslo 18) je 3,633 km. Za rok proteče přivaděčem průměrně 35 mil. m3 vody. Koryto přivaděče je lichoběžníkového tvaru s šířkou koryta ve dně 10 m, podélný sklon koryta je průměrně 0,3 %. V předmětném úseku po rozvodnici jsou do přivaděče zaústěny dva pravobřežní přítoky Hlisník v km 0,750 a Osiník v km 1,567.

Zdroj a foto: Povodí Odry

 

2.11.2023 10.59, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30