4. 6. 2020

13.5.2020 7.39, Rubrika: Voda a naše peněženka

Ministerstvo financí ke změnám sazby DPH

S účinností od 1. 5. 2020 přešly některé regulované položky ze snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) do druhé snížené sazby – tj. místo 15 % bude platit 10 %. Druhá snížená sazba DPH se vztahuje nově i na následující položky: Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí, Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi a Pitná voda.

Novela zákona o DPH neobsahuje žádná přechodná ustanovení, která by stanovila povinnost rozdělit spotřebu pitné vody na období do 30. 4. 2020 a na období od 1. 5. 2020. Další doplňující informace k postupu při změně sazby DPH obsahuje Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020 (č. j. 2735/20/7100-20116-050822) ze dne 13. 3. 2020.

Se změnou sazby DPH není obecně nutné zpracovávat zcela novou kalkulaci ceny vody, neboť touto změnou se primárně nemění ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk, ale pouze výše daně, která se připočítává ke kalkulované ceně. K již vypočtené ceně v Kč na 1m3 bez DPH se připočte platná daň, tj. změní se „konečná“ cena v Kč na 1 m3 s DPH vlivem uplatnění nižší výše DPH.

S ohledem na mimořádnou situaci v ČR upozorňujeme na povinnost aktualizovat kalkulace v případě, že dochází k prokazatelným změnám v kalkulačních položkách (např. jiný objem vody, případná změna výše ekonomicky oprávněných nákladů a podobně). V případě úpravy ceny existuje povinnost cenu zveřejnit.

Nesprávná úprava ceny vody pro konečného spotřebitele z důvodu změny sazby DPH, stejně tak neprovedení aktualizace kalkulací může mít případně za následek porušení předpisů a bude kontrolováno cenovými kontrolními orgány.

Zdroj: Ministerstvo financí, podrobnější článek také na www.obecniportal.cz, ilustrační foto Naše voda

13.5.2020 7.39, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5