4. 12. 2022

Miloslav Vostrý: Vodohospodářství musí najít společnou řeč

Představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) zvolilo 12. června 2018 novým předsedou představenstva SOVAK ČR Miloslava Vostrého, který je zároveň členem představenstva společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. V následujícím rozhovoru pro portál Naše voda Miloslav Vostrý přibližuje, jaké jsou jeho plány do budoucna a priority oboru.

Změní se nějak SOVAK ČR pod Vaším vedením, co považujete za priority SOVAK ČR v nejbližších letech?

Věřím, že žádné převratné změny nebudou. Myslím si, že můžeme pokračovat v nastaveném systému, ale zároveň ho samozřejmě musíme postupně zdokonalovat. Během předchozího období se povedlo zlepšit obsazení kanceláře spolku. Kvalitní a kvalifikované obsazení kanceláře nám tak dává základ pro dobrou práci. Povedlo se zvýšit povědomí veřejnosti, a to i v politické sféře, o vodohospodářské oblasti. Máte tedy na čem stavět a pokračovat. Není to a ani nebude jednoduché. Pro obrovskou roztříštěnost oboru, vlastníků i provozovatelů, musíme najít alespoň nějakou společnou řeč, společný zájem, vzájemnou spolupráci a především společný směr a cíle dalšího vývoje a rozvoje ve vodohospodářské oblasti.

Pro politické představitele a odbornou veřejnost musíme představit náš obor jako obor významný. Kvalita musí být zaručena a nemělo by záležet na velikosti nebo druhu vlastníka nebo provozovatele. Musíme jim být rovnocenným partnerem při řešení legislativních novel. Před naše zákazníky musíme předstupovat vždy jako rovný a spolehlivý dodavatel základní životní potřeby – pitné vody. Musíme likvidovat odpadní vody tak, abychom nezatěžovali životní prostředí. A všem obyvatelům musíme dostat do podvědomí myšlenku, že náš obor není vůbec jednoduchý a musí překonávat plno nástrah, ale že k němu vždy přistupujeme odpovědně. Cesta je už nastavena, tak se na ni společně vydejme. Nečeká nás nic jednoduchého, ale jsme však profesionálové a odborníci ve svém oboru.

Stále častěji se mluví o kontaminaci povrchových i podzemních vod chemickými látkami, a to nejen ze zemědělství. Očekáváte, že bude třeba investovat do nových technologií, které budou množství těchto látek ve vodě minimalizovat, a kde je podle Vás hranice únosnosti takových nákladů a dopadů do cen vodného a stočného?

Začnu od konce. Nevím, jestli bych dokázal ochránit své zdraví, protože chemické látky mohou ohrožovat zdraví v nějakém objemu a příjmu tak, že si například připlatím 3 Kč na 1m3 pitné vody nebo bude lepší 5 Kč do vodného a stočného? Nové náklady nám to zcela určitě přináší, zdokonalováním laboratorních přístrojů, novými vědeckými poznatky, další a další chemické prvky, které se mohou objevovat ve zdrojích pitné vody nebo ve vypouštěných vyčištěných odpadních vodách. Tím bude zcela určitě vytvářen tlak i na zdokonalování technologických prvků pro dokonalejší výrobu pitné vody a dokonalejší vyčištění odpadních vod. A pravděpodobně lékaři by pak měli říct, co nás opravdu ohrožuje, co je nebezpečné a jaký to bude mít v budoucnu na nás vliv. A následně by už pak to neměla být otázka hranice únosnosti nákladů a tedy dopadu do vodného a stočného. Buď to bude banalita, nebo nás ty látky budou ohrožovat a není co řešit.

Vodohospodářství není stále více jen o dodávkách pitné vody a čištění odpadních vod, ale také o energetice a odpadovém hospodářství. Co vše mohou vodohospodáři nabídnout obcím, kromě primárních vodohospodářských služeb?

Co se týká energetiky, tak znám hodně společností, které využívají přebytečný kalový plyn k pohonu kogeneračních jednotek a tím si vyrábí elektrický proud k vlastní spotřebě nebo k odprodeji. Toto se více méně týká vlastních společností. V oblasti odpadového hospodářství samozřejmě likvidací odpadních vod svážených sacími vozy z odpadních jímek, tam kde ještě není veřejná kanalizace nebo vytvořením zařízení pro likvidaci biomasy. Ale určitě záleží na dohodě obce a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

Kde vidíte hranici počtu ekvivalentních obyvatel tak, aby bylo možné z cen vodného a stočného vygenerovat dostatečné finanční prostředky na obnovu sítí?

Domnívám se, že vygenerování dostatečných finančních prostředků na obnovu ani tak nezáleží na počtu ekvivalentních obyvatel, ale spíše na objemu spotřebované pitné vody a vyčištěné odpadní vody, popřípadě na úspoře některých položek v kalkulaci vodného a stočného (pokud tam úspory ještě možné jsou) a pak například na odvaze politiků zasáhnout do kalkulace vodného a stočného a položku nájemné nebo prostředky na obnovu infrastrukturního majetku naplnit dle schváleného plánu financování obnovy.

Jakými nástroje by měl stát působit, aby zamezil další nežádoucí atomizaci oboru?

Máte pravdu, že rozdrobenost vodohospodářského oboru je velký problém, tak jak jsem již naznačil v prvé otázce. Přes šest tisíc vlastníků a přes dva a půl tisíce provozovatelů. A otázka, jak by měl stát působit, je velice citlivá a složitá a především dlouhá. Možná takovým malým začátkem pro získání přehledu, jak která společnost dodržuje požadovaná pravidla nad vlastnictvím svého vodohospodářského majetku a jak provozní společnosti kvalitně a spolehlivě provozují svěřený nebo i vlastní majetek, může přinést zavedený Benchmarking VaK (2015, 2016, …) vodohospodářských společností realizovaný Ministerstvem zemědělství. Je pravda, že ještě rok od roku se zkvalitňuje vyplňování a vyhodnocování tohoto statistického hodnocení, ale až budeme mít jistotu spolehlivost vykázaných dat, zcela určitě bude možné na těchto datech vyhodnotit, jak která společnost se chová ke svému majetku a jaká forma společnosti by mohla nejvhodnější. Malé, velké, smíšené, oddílné. Ale všechny by se měly chovat stejně. Dalším takovým malým začátkem bylo vytvoření Odboru dozoru a regulace vodárenství na Ministerstvu zemědělství. Jednotné kontroly u společností mohou tyto společnosti postupně „srovnávat“.

A především snad dobrým začátkem může být i Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací. Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací (dále jen „Výbor VaK“) je zřízen v souladu s usnesením vlády ČR č. 86 ze dne 9. února 2015 jako nezávislý koordinační subjekt pro obor vodovodů a kanalizací. Jeho hlavním cílem je zvýšení efektivnosti regulačních mechanismů zajišťující dlouhodobou udržitelnost sektoru vodovodů a kanalizací a zlepšení ochrany spotřebitelů při zachování sociálně únosných cen pro vodné a stočné. Výbor je zastoupen z řad pracovníků Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Úřadu vlády ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Českomoravské konfederace odborových svazů, Asociace samostatných odborů ČR, Energetického regulačního úřadu a Českého statistického úřadu. Právě náš spolek SOVAK, který se stal členem Hospodářské komory ČR, bude reprezentován svým zástupcem, ředitelem Ing. Oldřichem Vlasákem v tomto Výboru. Takže nějaké nástroje už stát vytváří.

Naše voda, foto (Miloslav Vostrý) SOVAK ČR

13.7.2018 11.08, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚMONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Prosinec 2022 >>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1